Unia Europejska przygotowuje odpowiednią dyrektywę, zgodnie z którą od 2015 roku długość urlopu wypoczynkowego w Polsce może ulec zmianie.

W dyrektywie ma znaleźć się zapis o zwiększeniu urlopu wypoczynkowego. Ma on wynieść do 35 dni, pod warunkiem, że wiek emerytalny w danym kraju członkowskim wynosi 67 lat. W krajach UE, w których wiek emerytalny wynosi 68 lat, ma przysługiwać 37 dni urlopu rocznie.

W ostatnim czasie wiek emerytalny został podniesiony, m.in. W Polscem Danii, Holandii oraz Hiszpanii.

Kwestia podniesienia wieku emerytalnego dotyczy finansów publicznych, z kolei w przypadku naliczania urlopów finanse leżą po stronie pracodawcy, jest to więc w wielu przypadkach przeniesienie kosztów z państwa na instytucje prywatne. I tak trzeba pracować do 67. roku życia, nie skraca się tego czasu i te lata trzeba wypracować. Urlop daje jedynie możliwość skrócenia pracy w danym roku – podkreśliła dr Monika Klimowicz.

Na podstawie: pch24.pl