W rumuńskim sektorze publicznym w latach 2016- 2018 pensje rosły w tempie przekraczającym 20 proc. każdego roku. Potwierdzają to również dane i statystyki rumuńskiego banku centralnego. Przy niskim bezrobociu wzrosły również wynagrodzenia w sektorze prywatnym i to kilkanaście procent rocznie. W ten sposób rumuński rząd stara się uciszyć niezadowolone społeczeństwo. Jednak konsekwencje dla gospodarki w tym przypadku mogą być dotkliwe.

 

Wzrost PKB 

Do wzrostu PKB o 7 procent w 2017 r. doprowadziły silne wzrosty wynagrodzeń, spowodowane zwiększoną konsumpcją. W tym roku wysoka również była inflacja 4,0 procent. Jednak to nie wzrost cen jest największym zagrożeniem dla Rumunii. Jak uważa analityk jednego z portali internetowych Marcin Lipka, przy otwartych granicach popyt konsumentów został zaspokojony przez import, drastycznie pogarszając saldo wymiany handlowej i bilans rachunku bieżącego. Dodaje równie, że jeszcze w styczniu 2015 r. przeciętne wynagrodzenie netto wynosiło w Rumunii 1740 lei, czyli biorąc pod uwagę kurs sprzed czterech lat ok. 1635 zł na rękę. Natomiast w pierwszym miesiącu 2019 r. przeciętne wynagrodzenie rumuńskiego pracownika wyniosło 2936 lei, czyli 2640 zł netto.

 

Zawyżone wynagrodzenia  

Źródło : forsal.pl

 

Jak pokazują dane MFW, od 2007 r. do 2015 r. wydajność rumuńskiej gospodarki rosła zgodnie z wynagrodzeniami. Lecz już na początku 2018 r. wynagrodzenia były o około 20 procent zawyżone w porównaniu do możliwości produkcyjnych ówczesnej gospodarki. Obecnie najprawdopodobniej trzeba by do tego dodać kolejne 10 pkt proc. W szczególności biorą pod uwagę dane banku centralnego dotyczące kosztów jednostkowych pracy za trzy pierwsze kwartały 2018 r.

 

Znaczny wzrost deficytu 

Źródło : forbes.pl

Jak wynika ze statystyk w 2014r. deficyt w wymianie towarowej Rumunii ze światem był ustabilizowany i wynosił około 6 mld euro. Z kolei saldo obrotów bieżących dzięki pozytywnemu wkładowi usług było w pierwszym kwartale 2015 r. dodatnie (0,24 proc. PKB). Obecnie deficyt wymiany towarowej, liczony jako suma ostatnich 12 miesięcy osiągnął w styczniu 2019 r. 15,5 mld euro, czyli niemal 8 procent PKB.
Niewątpliwie świadczy to o olbrzymiej nierównowadze zewnętrznej całego kraju. Jest ona przede wszystkim rezultatem wzrostu wynagrodzeń oraz mało produktywnej konsumpcji na rynku.

 

Nowe podatki, sposobem na wszystko

Rząd Rumunii wpadł obecnie na pomysł wprowadzenia dodatkowych podatków (od hazardu, akcyzy). Liczy również na wyższą dywidendę od spółek skarbu państwa. Jednak władze Rumunii, jakiś czas temu musiały się wycofać z absurdalnie skonstruowanego podatku bankowego. A miał być on zależny od wysokości rynkowych stóp procentowych. S&P uwzględniając tą decyzję, cofnął negatywną perspektywę ratingu dla Rumunii. Jak dodaje również analityk Marcin Lipka, wiarygodność kredytowa dla kraju jest obecnie na najniższym poziomie inwestycyjnym, czyli BBB. S&P Global Ratings uważa, że deficyt sektora finansów publicznych będzie w każdym z najbliższych czterech lat przekraczał 3 procent PKB. Zatem kraj znajdzie się w sytuacji nadmiernego deficytu. A to niewątpliwie może przełożyć się na słabość leja rumuńskiego.

 

Korupcja w rządzie 

 

Źródło : cotidianul.ro

 

Społeczeństwo rumuńskie ma jednak inne obawy. Kraj boryka się bowiem z niestabilność polityczną. Warto dodać, że od 2017 roku Rumunia miała, aż czterech szefów rządu. Victoria Dancila, desygnowana na kolejnego premiera, objęła swoje stanowisko w styczniu 2018 roku. Największym problemem jest również brak koniecznych reform, a także liczne skandale korupcyjne, które są na porządku dziennym. A wszystko z powodu dwóch wydarzeń, które miały miejsce w drugiej połowie 2015 r. Przede wszystkim aresztowanie byłego premiera pochodzącego z obozu socjaldemokratycznego (PSD) Victora Ponty. Kolejnym natomiast był rozległy pożar w jednym z bukaresztańskich klubów, w którym śmieć poniosło ponad 60 osób. Zarówno pierwsze jak i drugie wydarzenie łączyły ze sobą kwestie korupcji. Właśnie z tego powodu przyczyniły się do masowych protestów społecznych oraz niezadowolenia społeczeństwa, trwającego do dziś.

 

Zobacz również : https://parezja.pl/udaremniony-atak-terrorystyczny-niemieccy-funkcjonariusze-w-akcji/