Na co partie polityczne wydawały w ubiegłym roku swoje środki? Bezpieczeństwo, usługi agencji reklamowych i kancelarii prawnych, prócz tego dotacje dla fundacji, sołtysów i muzeów, a nawet wydatki na flagi czy produkcję filmów.

Do Państwowej Komisji Wyborczej dotarły sprawozdania finansowe partii politycznych za 2016 rok, w tym złożone przez PiS, PO, Nowoczesną i PSL. Jako że Ruch Kukiz’15 nie jest partią, nie musiał składać rozliczenia. PKW ma sześć miesięcy na wydanie decyzji o przyjęciu sprawozdania, przyjęciu go ze wskazaniem uchybień lub odrzucenie go.

Przychody PiS-u w ubiegłym roku wyniosły 56,4 mln zł. Partia ta wzięła 5 mln kredytu, uzyskała 29,7 mln zł z dotacji podmiotowej, a z subwencji 18 mln zł. Dodatkowo na fundusz wyborczy partii wpłynęło 849 tys. zł, z czego wydano 84,5 tys. zł na wybory uzupełniające do Senatu i głosowania lokalne. Partia na fundusz ekspercki przelała ponad 61 tys. zł. Spore kwoty PiS wydaje na usługi firmy chroniącej bezpieczeństwa VIP-ów. W ubiegłym roku na ochronę przeznaczono w sumie ponad 1,4 mln zł. Spółce zarządzającej nieruchomościami PiS wypłacił ponad 600 tys. zł. Partia Jarosława Kaczyńskiego co miesiąc przekazuje Fundacji „Lux Veritatis” 36,9 tys. zł. Stałe kwoty PiS wypłaca kancelarii adwokackiej, usługi jednej z nich kosztowały partię w ubiegłym roku blisko 370 tys. zł. Ugrupowanie korzysta z usług firmy monitorującej media – na jej usługi wydało ponad 30 tys. zł. W maju producentowi flag PiS wypłacił około 46 tys. zł.

Przychody Platformy wyniosły 44,4 mln zł. Partia otrzymała 26,7 mln zł dotacji podmiotowej, a 16 mln zł subwencji. Dodatkowo na fundusz wyborczy partii wpłynęło 414 tys. zł. PO wydała 12,9 tys. zł na „zobowiązania Komitetów Wyborczych Platforma Obywatelska”. Z funduszu eksperckiego PO wypłaciła jednorazowo ponad 175 tys. zł Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Sołtysów. Z subwencji na usługi jednej z agencji reklamowych w kwietniu i maju ubiegłego roku partia Grzegorza Schetyny wypłaciła blisko 2 mln zł. W maju i czerwcu 2016 r. firmie zajmującej się produkcją filmową – 600 tys. zł. Platforma koszty ponosi także na organizację konferencji – przeznaczyła na ten cel około 1,2 mln zł.

Z kolei przychody Nowoczesnej w ubiegłym roku wyniosły 5,7 mln zł. Partia otrzymała 1,1 mln zł dotacji podmiotowej i 1,5 mln zł subwencji. W ubiegłym roku sprawozdanie finansowe ugrupowania zostało odrzucone przez PKW. Partia straciła 75 procent przyznanej jej ponad sześciomilionowej rocznej subwencji, czyli około 4,65 mln zł.

Przychody PSL-u w ubiegłym roku wyniosły 9,2 mln zł. Ludowcy otrzymali 2,6 mln zł dotacji podmiotowej i 4,9 mln zł subwencji. Partia jednej z agencji reklamowych wypłaciła w sumie blisko 190 tys. zł. Wsparła też m.in. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, a także Fundację Rozwoju.

Każde ugrupowanie polityczne ma podstawowe konto, z którego finansuje bieżącą działalność. Oprócz tego na osobny rachunek wpływają pieniądze z subwencji, oddzielne jest także konto funduszu wyborczego. Od 5 do 15 procent pieniędzy z subwencji musi trafić na tzw. fundusz ekspercki – z niego finansowane są m.in. ekspertyzy prawne i polityczne.