Od 6 lutego 2015 roku w Kanadzie dopuszczalna jest eutanazja. Sąd Najwyższy zniósł zakaz, który dotyczył uśmiercania ludzi na życzenie.

Wykonywanie eutanazji będzie możliwe już za 12 miesięcy. To właśnie za rok wchodzi w życie decyzja sądu w Kanadzie. Ten czas został dany na wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych przez parlament.

Do tej pory przyczynienie się do samobójstwa jakiejś osoby groziło utratą wolności do lat 14. W orzeczeniu podkreślono natomiast, że nic nie zobowiązuje lekarzy do tego, aby pomagali przy uśmiercaniu pacjenta.

Na podstawie: Kontrrewolucja.net