foto: pixabay.com
foto: pixabay.com

ZUS ruszył z akcja informacyjną – postanowiono poinformować Polaków o tym, ile pieniędzy uzbierali na emeryturę. Większość spośród 15,5 mln ubezpieczonych dostanie emeryturę w wysokości około 300 zł!

W ramach akcji informacyjnej 15,5 miliona ubezpieczonych otrzyma list z wyliczoną prognozą przyszłej emerytury.

„Wysokość Państwa przyszłej emerytury zależy od zgromadzonych na koncie środków, które co roku są waloryzowane. Warto pamiętać o tej zależności, gdy będą Państwo dokonywać wyborów zawodowych i życiowych. Praca bez opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne dziś, oznacza skromną emeryturę w przyszłości” – piszą urzędnicy ZUS.

– Mam za sobą ponad 30 lat pracy, uczciwie płacę składki, a ZUS wyliczył mi przyszłą emeryturę na 296 zł – Marek Nawrot, kierowca i mechanik z Wrocławia nie kryje oburzenia. Zarabia ok. 1300 zł na rękę co miesiąc.

Nasza emerytura może wynieść 20-30 proc. ostatniej pensji; w przypadku pensji minimalnej – 50 proc.

Koszt druku informującego 15,5 milionów ubezpieczonych wyniesie 615 tysięcy złotych.