Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP abp Henryk Hoser zabrał głos w sprawie aborcji ze wskazań eugenicznych.

W piątek podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP zajęto się kwestią procesu legislacyjnego chroniącego ludzkie życie w okresie prenatalnym. Wyrażono zaniepokojenie tworzonymi „chimerami biologicznymi”, do których używa się genetycznego materiału człowieka.

Praktyki takie godzą w prawo do integralności ludzkiej osoby. Materiał genetyczny człowieka powinien mieć zastosowanie tylko i wyłącznie do gatunku ludzkiego, a nie podlegać próbom łączenia go z innym zakresem dziedziczenia genetycznego – powiedział arcybiskup Hoser.

Proces legislacyjny w Polsce powinien zmierzać do ograniczenia sytuacji, w których najczęściej dochodzi do przerywania ciąży. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, u których stwierdza się chorobę w okresie prenatalnym. Tylko oficjalne dane statystyczne z ostatniego roku pokazały, że było o pięćset przypadków więcej przerwań ciąży ze wskazań eugenicznych niż w latach ubiegłych. Łącznie wynosi to już 1812 przypadków – zaznaczył przewodniczący Zespołu.