Spółka Agora S.A., wydawca „Gazety Wyborczej”, odnotowała aż 13 mln zł straty w 2016 roku. Również o 20 proc. zmalały wpływy z reklam zamieszczanych w „Gazecie Wyborczej”.

Jeszcze w 2015 roku Agora zaliczyła 15,3 mln zł zysku netto. W całym roku 2016 spółka zanotowała z kolei 13,2 mln zł straty netto.

Agora S.A. pod koniec października 2016 roku zawarła umowę sprzedaży swojej siedziby w Łodzi za 9,7 mln zł, a w grudniu umowę sprzedaży za 19 mln zł działki przy swojej warszawskiej siedzibie na Czerskiej.

W segmencie prasowym Agora zanotowała spadek wpływów o 10,9 procent do 267,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” zmalały o 6,2 procent do 102,1 mln zł, a z reklam o 21,6 procent do 82,4 mln zł.