Andrzej Waltz, mąż prezydent Warszawy, zadeklarował chęć zwrotu 5 mln zł w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji kamienicy przy ul. Noakowskiego.

Andrzej Waltz wystosował pismo, w którym prosi komisję weryfikacyjną o wskazanie numeru konta bankowego, na który ma przelać pieniądze zarobione w związku z reprywatyzacją kamienicy.

Patryk Jaki potwierdził tę informację na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Potwierdzam. Jest pismo od rodziny Watzow, że chcą zwrócić 5 mln zł. Właśnie wysyłamy im numer konta… miasta Warszawy. Bez działalności Komisji Weryfikacyjnej nie byłoby to możliwe – napisał.

Komisja Weryfikacyjna kilka tygodni temu zdecydowała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta nielegalnie. Komisja zobowiązała beneficjentów do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł – Waltz miał zwrócić około miliona złotych.

Waltz poinformował, że zaskarży decyzję komisji do sądu administracyjnego.
Działając w imieniu własnym oświadczam, że zamierzam wykorzystać środki zaskarżenia, odwołując się w całości od decyzji – zapowiedział.