W uroczystościach z okazji 100-lecia Błękitnej Armii dowodzonej przez generała Józefa Hallera udział wziął szef MON-u Antoni Macierewicz.

Ofiara Błękitnej Armii zobowiązuje nas, żeby Polska była sprawiedliwa i niepodległa, by nikt spoza jej granic nie mógł decydować o prawach, sądach, instytucjach i kształcie narodu polskiego. To naród w wolnych wyborach decyduje o swoim kształcie – powiedział Macierewicz.

Po to umierali, po to ginęli, po to ta cała odwaga i ten wielki wysiłek został wydobyty z narodu polskiego, byśmy dzisiaj cenili każdą kroplę krwi żołnierskiej poświęconą dla naszej niepodległości; nie dla jakiejś kasty, nie dla kontynuacji sowieckiego imperium, nie dla kontynuacji przywilejów tych, którzy stamtąd się wywodzą, ale dla narodu polskiego, dla ludu polskiego, dla wojska polskiego, dla niepodległej, całej, sprawiedliwej Rzeczypospolitej Polskiej – dodał.

Armię Polską powołano dekretem prezydenta Raymonda Poincaré 4 czerwca 1917 roku we Francji. Liczyła około 70 tys. osób, państwa Ententy uznały ją za „samodzielną, sojuszniczą i jedyną współwalczącą armię polską”. 4 października 1918 roku dowództwo objął generał Józef Haller, a rok później została przetransportowana do Polski i brała udział w walkach polsko-ukraińskich w Galicji Wschodniej i na Wołyniu. We wrześniu 1919 roku Błękitną Armię przeformowano, a jej dywizje zostały włączone do Wojska Polskiego. Jednostki te brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a później również w wojnie obronnej 1939 roku.