screen z fb.com/osrodek.monitorowania
screen z fb.com/osrodek.monitorowania

Stało się. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oburza się na akcję Młodzieży Wszechpolskiej podczas której uczestnicy rozdawali czekolady w domach dziecka. Powód? Rozdawanie przy tej okazji „materiałów propagandowych”. Konkretnie chodzi o ulotki z napisem „Bóg, honor i ojczyzna” oraz z „szachownicą” z podpisem „Polska”.

TAK WYGLĄDAJĄ „CZEKOLADY” ROZDAWANE W DOMACH DZIECKA PRZEZ SKRAJNĄ PRAWICĘ” głosi początek podpisu pod zdjęciem na Facebooku, na którym OMZRiK „ujawnia niegodny postępek”. „Zdjęcie zostało zrobione tuż po szlachetnej akcji Młodzieży Wszechpolskiej w Domu Dziecka nr 2 w Białymstoku.
Dziewczęta i chłopcy z MW, to świetnie że oddaliście krew, to świetnie że zanieśliście w ten sposób zdobyte słodycze do domu dziecka.
Natomiast wykorzystanie tej sytuacji do rozdawania materiałów propagandowych jest czymś niedopuszczalnym.

Z portalu gazeta.pl dowiadujemy się, że OMZRiK podobnie jak Kapela próbuje wybić się na wpajanej na nowo w społeczeństwo mentalności donosicielskiej. Za uznane jako rasistowskie komentarze na popularnym serwisie rozrywkowym sadistic.pl OMZRiK zgłosił tylko w sierpniu do białostockiej prokuratury kilkanaście zawiadomień o przestępstwie. Chodzi o artykuł 256, za złamanie którego podejrzanym został także nasz redaktor naczelny i twórca inicjatywy „NIE dla islamizacji Europy”, Damian Kowalski.

W tym roku prokurator generalny ujednolicił zasady ścigania przestępstw z nienawiści. Zgodnie z jego wytycznymi znamię publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych, jak też publicznego znieważania grupy ludności albo poszczególnych osób z tych właśnie powodów, wyczerpuje także działanie niepubliczne, polegające na skrytym sporządzeniu tekstu lub znaku graficznego i umieszczeniu go w przestrzeni publicznej. W szczególności w internecie.

Oczywiście ktoś może doszukiwać się w akcji MW ksenofobii. Jednak patrząc realistycznie czy można powiedzieć, że szerzenie patriotyzmu wśród dzieci jest czymś złym? Gdyby prawo tak stanowiło, należałoby koniecznie zabrać się za jego głęboką reformę. Zaś reakcja OMZRiK świadczy, że lewicowe organizacje chcą stanowczo i jak najszybciej zniszczyć wszelkie przywiązanie do ojczyzny a nawet jego przejawy. Jednak pierwszą myślą, która przeszła mi przez myśl było jedno słowo: paranoja. Być może nie jest to poprawne określenie, ale jak inaczej nazwać doszukiwanie się rasizmu i ksenofobii tam, gdzie jej nie ma?

na podstawie: gazeta.pl;fb.com/osrodek.monitorowania