Bronisław Bronisław Komorowski na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej RP, Warszawa (6.02.2015) / foto: Flickr.com / (CC BY-NC-SA 2.0 PL)

Pisaliśmy niedawno, że Kancelaria Prezydenta szykuje Raport Otwarcia, w którym znajdzie się m.in. wykaz nadużyć ekipy Bronisława Komorowskiego. Jeden z fragmentów dotyczy audytu finansowego od przegranych dla Bronisława Komorowskiego wyborów po zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy. 

Kontrola wykazała, że decyzje administracji byłej głowy państwa poprawiły sytuację materialną współpracowników Komorowskiego. W połowie roku 2015 wykorzystano większość pieniędzy z puli przeznaczonej dla Kancelarii – aż 99,59%

W Dziale 751 [Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa] w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2015 roku wydatkowano 73 031 863,2, złotych. Była to kwota wyższa o 3 031 863,24 złotych od przewidzianej w harmonogramie wydatków z 2 stycznia 2015 zatwierdzonym przez Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP” – taki stan rzeczy zastano 6 sierpnia 2015 roku, a więc w dniu zaprzysiężenia Andrzeja Dudy.

Bardzo ciekawie przedstawiają się “zmiany kadrowe”, jakich dokonywano po przegranych przez byłego polityka PO wyborach. Od 24 maja do 6 sierpnia awansowano 14 pracowników. Pięciu z nich otrzymało awans przed rozwiązaniem stosunku pracy. Od maja do sierpnia aż 328 osób otrzymało nagrody na łączną sumę 1 490 150 zł.

Kolejny punkt audytu mówi o trzynastu osobach, które zostały zwolnione ze względu na likwidację miejsca pracy. Dwumiesięczne odprawy dla tych osób kosztowały 221 442 zł.

Łączna kwota wypłaconych odszkodowań i odpraw dla trzynastu pracowników Gabinetu Prezydenta wyniosła 412 316 zł (…). Łączna kwota wypłaconych odpraw, odszkodowań oraz wypłaconych należnych ekwiwalentów dla pracowników Gabinet Prezydenta wyniosła 587 238,27 zł – czytamy ponadto w dokumencie.

Warto dodać, że najwyższa wypłacona kwota dla jednego pracownika Gabinetu Komorowskiego wyniosła 81 064,29 zł. Część osób przebywa również na zaległych urlopach. Przewidywany powrót do pracy? Najpóźniej luty 2016.

Podjęte w ostatnich dniach i tygodniach działania przez ustępujące kierownictwo Kancelarii w zakresie spraw kadrowych i organizacyjnych nie znajduje żadnego uzasadnienia merytorycznego. Nastąpiło istotnie zaangażowanie środków finansowych w głównych grupach wydatków Kancelarii tj. w wynagrodzeniach osobowych, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia oraz w zakupie usług pozostałych – brzmią wnioski audytu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.