Rząd premiera Donalda Tuska pracuje nad zmianami w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz nad wprowadzeniem specjalnego podatku węglowodorowego.

common.wikimedia
common.wikimedia

Jak podaje strona interentowa www.premier.gov.pl, Minister Finansów po przeprowadzeniu analiz doszedł do wniosku, że obecne regulacje nie gwarantują państwu odpowiedniego zysku z wydobywania węglowodorów. Rządowy projekt ustawy proponuje więc opodatkownie gazu ziemnego, również gazu łupkowego oraz ropy naftowej.

W Polsce obecnie tzw. renta surowcowa przekazywana państwu wynosi ok. 21%. To zaś, jak czytam na www.premier.gov.pl onacza, że: „w Polsce, udział państwa w zyskach pochodzących z wydobycia węglowodorów jest znacznie niższy niż w innych krajach”. Nowa stawka, ma wynosić 40%.

Po wejściu w życie ustawy, oprócz podatku CIT, oraz dodatkowych danin, które przedsiębiorcy obecnie płacą, będą obłożeni dwoma dodatkowymi podatkami:

– podatek od wydobycia niektórych kopalin: podatek będzie dotyczył wydobycia gazu ziemnego, gazu łupkowego oraz ropy naftowej. Stawka tego podatku, ma zależeć od rodzaju eksploatowanego złoża (nie będzie to podatek dochodowy); gaz ziemny, obłożony będzie stawką 1,5 % wartości (w przypadku źródła niekonwencjonalnego) oraz 3% w rzypadku źródła konwencjonalnego). Ropa naftowa ma być obłożona stawką 3% wartości (niekonwencjonalne) i 6% wartości (konwencjonalne);

– podatek węglowodorowy – ma to być podatek od zysków i kształtować się od 0 do 25%. Stawka ma być uzależniona od relacji przychodów do wydatków. Przykładowo, jeśli firma nie zanotuje przychodów przynajmniej 1,5 raza wyższych od wydatków to nie będzie płaciła tego podatku. Z drugiej strony, natomiast, jeśli firma odnotuje zysk przekraczający dwukrotnie poniesione koszty, to zostanie obłożona 25% podatkiem;

Podatek od wydobycia niektórych kopalin nie będzie pobierany, jeśli miesięczne wydobycie gazu ziemnego nie przekracza 1100 MWh, a ropy naftowej nie przekracza 80 ton.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.premier.gov.pl, oba podatki będą ściągane od początku 2020 roku.

na podstawie: www.premier.gov.pl