Podczas jednej z sesji Rady Miasta Słupsk prezydent Robert Biedroń poinformował, że poważnie rozważa zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy dekomunizacyjnej.

Na początku kwietnia Sejm przyjął ustawę dekomunizacyjną, zakładającą m.in. zobowiązanie samorządów do zmiany nazw ulic i innych obiektów użytku publicznego, mogących upamiętniać, odnosić się lub w jakikolwiek inny sposób propagować komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Biedroń uważa, że decyzja o zmianie nazw ulic czy innych obiektów, powinna należeć do mieszkańców danego miasta, a nie być regulowana odgórnie.

W zakresie niezgodności z zasadą suwerenności samorządów. W pełnej kompetencji samorządów jest decydowanie o nadawaniu nazw ulicom, budynkom i placom. Nie leży to w gestii ustawodawcy na poziomie parlamentu. W związku z tym, podobnie jak prezydent Gdańska, rozważam ewentualne zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o dekomunizacji nazw ulic – zapowiedział prezydent Słupska.

Dodał, że jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna ustawę za zgodną z Konstytucją, to jej zapisy zostaną wykonane.