Wikimedia.com

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała oficjalne oświadczenie, w którym wyraża głębokie zaniepokojenie zachowaniem Jerzego Owsiaka i ostro krytykuje wyrzucenie dziennikarza Telewizji Republika z konferencji prasowej WOŚP.

„Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest zaniepokojona informacją o usunięciu z użyciem siły Michała Rachonia, dziennikarza Telewizji Republika, z konferencji prasowej zorganizowanej 8 stycznia 2015 r. przez „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy” (WOŚP). Konferencja miała charakter otwarty i była poświęcona działalności publicznej oraz masowej imprezie, które w sposób uzasadniony budzą zainteresowanie mediów” – brzmi wydane przez HFPCz oświadczenie. 

Michałowi Rachoniowi zarzucana jest „dezorganizacja przebiegu konferencji prasowej” poprzez kilkakrotne powtarzanie tego samego pytania. Jednak zdaniem fundacji, to nie usprawiedliwia wyprowadzenia – zwłaszcza siłą – dziennikarza z konferencji prasowej. Przedstawiciele Fundacji podkreślają, że art. 6 pkt 4 prawa prasowego jasno mówi, iż nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów i tłumić dokonywanej przez nią krytyki.

„Dostęp do informacji przez media stanowi istotny element prawa do swobody wypowiedzi. Prawo to chronione jest na mocy art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a jego przestrzeganie uznaje się za niezbędny warunek istnienia społeczeństwa demokratycznego. Prawo do swobodnego przekazywania informacji przez media dotyczy w szczególności zdarzeń wzbudzających uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej, a takim jest niewątpliwie ogólnopolska akcja WOŚP i związane z nią okoliczności. Swoboda wypowiedzi zakłada ponadto pluralizm informacyjny oraz istnienie mediów prezentujących różne światopoglądy i stanowiska. Ograniczenie dostępu do konferencji prasowej WOŚP dziennikarzowi TV Republika należy uznać za akt groźny dla swobody wypowiedzi” – czytamy w stanowisku Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Bardzo ważne jest zdanie Fundacji, zdaniem której „ograniczenie dostępu do konferencji prasowej WOŚP dziennikarzowi TV Republika należy uznać za akt groźny dla swobody wypowiedzi”.

na podstawie: tvrepublika.pl