Emisja spotu Kampanii Przeciw Homofobii „Najbliżsi obcy”, który promuje legalizację związków partnerskich dla osób homoseksualnych przez TVP będzie złamaniem m.in. przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. Zwraca na to w swoim oświadczeniu Prawica Rzeczypospolitej oraz katoliccy publicyści.

Foto: smuszynski.blogspot.com

O tym, że TVP będzie emitować na swoich kanałach nieodpłatnie spot przygotowany przez środowisko LGBT informowaliśmy już wczoraj w artykule pod tytułem „TVP będzie promować homozwiązki„. Zaznaczaliśmy, że jest to działanie łamiące Konstytucję.

Partia Marka Jurka zwraca uwagę na to, że zapowiedź „emisji w TVP bezpłatnego spotu promującego związki homoseksualne jest pogwałceniem prawa i zaprzeczeniem misji telewizji publicznej. Konstytucja RP, jak i ustawa o radiofonii i telewizji oraz inne ustawy Rzeczypospolitej nakazują propagowanie wartości rodzinnych i zakorzenionego w Chrześcijaństwie uniwersalnego ładu moralnego.”

– Wzywamy władze telewizji publicznej do wycofania się z emisji tego skandalicznego materiału, a Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do wywiązania się ze swoich ustawowych zobowiązań i zapobieżenia naruszeniu polskiego prawa przez telewizję publiczną – możemy przeczytać w oświadczeniu formacji.

Marek Jurek, były szef KRRiT, europoseł i lider Prawicy Rzeczypospolitej, podkreśla – To kompletne wywrócenie zadań TVP. Telewizja publiczna powinna umacniać rodzinę (o czym mówi wyraźnie art. 21-2-7 ustawy RTV), a nie kwestionować normy moralne, na których życie rodzinne się opiera. Moralna dezaprobata homoseksualizmu nie jest refleksem jakiejś „homofobii”. Podobnie jak fakt, że ćwierć wieku temu ustawodawstwa homoseksualnego nie znało żadne demokratyczne państwo – zwraca uwagę w wypowiedzi dla portalu fronda.pl.

Z kolei prawnik i politolog Gabriel Kayzer w swoim artykule zwraca także uwagę na inne przepisy wspomnianej ustawy. Chodzi o art. 18 ust. 2 który mówi, że wszystkie audycje winny „(…) szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości”, a także art. 21 ust.2 pkt. 6 wedle którego, powinny również „respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki”.

Prawica Rzeczypospolitej zapowiada protest w tej sprawie przed siedzibą KRRiT w Warszawie, który odbędzie się 27 października o godzinie 15:00.

na podstawie: fronda.pl, informacje własne