Udało się. Po rocznej walce Szkoła Podstawowa w Wiślinie nosić będzie imię Danuty Siedzikówny „Inki”. Oficjalnie nowa patronka dołączy do nazwy placówki 22 kwietnia.

Co ciekawe kandydatura bohaterskiej sanitariuszki nie dla wszystkich była oczywista. Sołtysi oraz radni z Pruszcza Gdańskiego lobbowali, by nowym patronem podstawówki został Georg Foster. Był to XVIII-wieczny niemiecki podróżnik i przyrodnik. Ateista i mason, przywódca Republiki Mogunckiej, tworu związanego z krwawą rewolucją francuską.

Za wyborem „Inki” opowiadali się rodzice, nauczyciele oraz uczniowie. Mimo to, dopiero interwencja mediów doprowadziła do tego, że kandydatura Siedzikówny zwyciężyła.

Posiadając takiego patrona, będziemy realizować nadal misję naszej szkoły i kontynuować działania ukierunkowane na kształtowanie postaw patriotycznych i pielęgnowanie tożsamości narodowej – brzmi uzasadnienie decyzji.