Unoszące się w powietrzu – zarówno na zewnątrz, jak i w naszych biurach i domach – zanieczyszczenia, kurz i drobnoustroje mogą przyczyniać się do licznych dolegliwości. O ile na zawartość zanieczyszczeń poza naszym miejscem pracy i zamieszkania mamy ograniczony wpływ, o tyle na czystość powietrza w pomieszczeniach, w których przebywamy, możemy zadbać w znaczący sposób.

Oczyszczanie powietrza – podstawowa funkcja oczyszczacza powietrza

Całodobowo wymieniamy powietrze zawarte w naszych płucach na nowe – tym sposobem stwarzając możliwość dostania się do naszych organizmów szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń, drobnoustrojów chorobotwórczych czy zarodników pleśni. Ich wpływ, w szczególności długotrwałe narażenia na ich odziaływanie – może mieć bardzo negatywne skutki, powodować występowanie alergii, chorób układu oddechowego, układu krążenia, a nawet być przyczyna nowotworów.

W większości budynków, nawet nowopowstałych, pomimo stosowania licznych zabiegów, mających za zadanie utrzymanie prawidłowej jakości powietrza, mogą występować liczne odchylenia i nieprawidłowości. Ma to miejsce w szczególności w przypadkach niewydolnego lub uszkodzonego systemu wentylacji lub klimatyzacji, na skutek emisji szkodliwie oddziałujących substancji przez materiały budowlane i wykończeniowe lub elementy wyposażenia. W konsekwencji długotrwałego, często nieświadomego wdychania takich substancji może dochodzić do występowania duszności, chronicznych bólów głowy, a nawet mdłości i omdleń.

Stosowanie wysokiej jakości oczyszczaczy powietrza, jak np. Dyson oczyszczacz powietrza – z powodzeniem eliminuje obecność niepożądanych substancji w pomieszczeniach, tj:

  • składowych smogu – niewidoczne da oka, mikroskopijne pyły, szkodliwe tlenki azotu czy siarki, które przenikają przez nieszczelności w stolarkach okiennych, nawiewniki, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne;
  • kurzu – który obfituje w drobnoustroje chorobotwórcze, mikrofragmenty ludzkiego naskórka, pyły, szkodliwe cząstki metali ciężkich, roztocza;
  • alergenów – pyłki roztoczy i roślin (szczególnie w okresach intensywnego wydzielana substancji alergennych),
  • lotnych związków organicznych.

Dodatkowe funkcjonalności oczyszczaczy powietrza

Podstawowa funkcja oczyszczacza może być uzupełniona przez zastosowanie dodatkowych, wyspecjalizowanych filtrów lub funkcje wzbogacania powietrza w pomieszczeniach, jak w Dyson  oczyszczacz powietrza. Opinie Klientów, stosujących modele Dyson w mieszkaniach i biurach dają gwarancję skuteczności ich działania – zarówno podstawowej funkcji oczyszczania powietrza, jak i dodatkowych – ogrzewania, wentylowania, nawilżania (Dyson Purifier Humidify+Cool).

Na rynku możemy zatem znaleźć modele oczyszczaczy powietrza zawierające:

  • antyalergiczne, certyfikowane filtry oczyszczające – niwelujące praktycznie całkowicie obecność w powietrzu pyłków roślinnych, pleśni, kurzu i roztoczy
  • filtry antysmogowe – filtry elektrostatyczne i fotokatalityczne (charakteryzujące się uboczną produkcja ozonu), filtry HEPA w klasie minimum E10 (dostępne we wszystkich oczyszczaczach powietrza marki Dyson) oraz filtry z węglem aktywnym, oczyszczające powietrze z pyłów PM 2.5
  • funkcję nawilżania powietrza – przez zastosowanie technologii parowej, ewaporacyjnej, ultradźwiękowej- dzięki czemu pozbędziemy się problemu suchości powietrza, negatywnie wpływającego na układ oddechowy i skórę
  • funkcję jonizacji powietrza – wyrównujące negatywny wpływa nadmiaru aerojonów dodatnich z urządzeń elektrycznych,
  • funkcję ogrzewania powietrza,
  • funkcje wentylacji – charakterystycznej dla modelu Purifier Hot+Cool Formaldehyde firmy Dyson.

 

Źródło: Artykuł sponsorowany