3 lipca 1989 roku na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł wstępny Adama Michnika pt. „Wasz prezydent, nasz premier” postulujący sojusz opozycji z władzą komunistyczną.

„Potrzebny jest układ nowy, możliwy do zaakceptowania przez wszystkie główne siły polityczne” – tak Adam Michnik rozpoczął swój wstępniak na łamach „Gazety Wyborczej” z 3 lipca 1989 roku.

Autor artykułu „Wasz prezydent, nasz premier” postulował „sojusz demokratycznej opozycji z reformatorskim skrzydłem obozu władzy”. W założeniu „opozycja” miała zgodzić się na prezydenta wywodzącego się z PZPR, w zamian za zgodę komunistów na premiera „solidarnościowego”.

Artykuł wzbudził kontrowersje po obu stronach. Przedstawiciele opozycji, a wśród nich Jan Nowak-Jeziorański, Karol Modzelewski, Ryszard Bugaj, Andrzej Stelmachowski czy Janusz Onyszkiewicz uważali, że żądanie podziału władzy zostało wyartykułowane zbyt wcześnie.

6 lipca Janusz Modzelewski na łamach „Wyborczej” zamieścił polemikę pt. „Nie róbmy rządu, nie idźmy stąd”. 8 dni później Tadeusz Mazowiecki skrytykował apel Michnika. Podkreślił, że opozycja solidarnościowa nie dysponuje programem gospodarczym umożliwiającym udział we władzy.