Obowiązek alimentacyjny wiąże się z pewnym obciążeniem finansowym. Najczęściej nakładany jest on na rozwiedzionych rodziców, którzy po rozpadzie małżeństwa są zobowiązani do łożenia na rzecz potomstwa. Jak długo ważna jest powinność alimentacyjna? W jakich sytuacjach można przestać płacić alimenty? Wrocław, Warszawa i inne duże miasta – tam z łatwością znajdziesz specjalistów od prawa rodzinnego. Czy potrzebujesz ich do tego, aby zakończyć obowiązek alimentacyjny? Sprawdź w poniższym artykule.

Alimenty (Wrocław) – najważniejsze informacje

Obowiązek alimentacyjny, nakładany na rodzica po rozwodzie, wynika z konieczności zapewnienia dziecku środków niezbędnych do jego utrzymania i wychowania.

Rodzice mają obowiązek łożyć na utrzymanie dziecka do momentu, aż będzie ono w stanie zrobić to samodzielnie. Ukończenie 18. roku życia nie musi być zatem taką granicą. Dotyczy to przede wszystkim tych osób, które zdecydowały się na studia w trybie dziennym. Wówczas nie mają one zwykle możliwości osiągania dochodów umożliwiających samodzielne utrzymanie. Z tego powodu w takich sytuacjach obowiązek alimentacyjny jest wciąż aktualny.

Podobnie dzieje się w przypadku wystąpienia choroby, która uniemożliwia podjęcie pracy. Co więcej, poważna choroba lub niepełnosprawność dziecka może sprawić, że obowiązek alimentacyjny nigdy nie wygaśnie. Są to bowiem powody, mogące całkowicie wykluczyć możliwość usamodzielnienia się.

Okoliczności zwalniające z płacenia alimentów

To, kiedy można przestać płacić alimenty, zależy od kilku przesłanek określonych w ustawie. W praktyce najczęstszą okolicznością, dopuszczającą możliwość zaniechania płacenia alimentów, jest usamodzielnienie się dziecka, czyli podjęcie przez nie pracy zarobkowej, której charakter i wysokość wynagrodzenia pozwalają na samodzielne utrzymanie się. Wówczas pojawia się możliwość do zwolnienia od obowiązku dalszego łożenia na dziecko lub zmniejszenia wysokości alimentów (gdy wynagrodzenie z pracy dziecka nie pokrywa w pełni jego uzasadnionych potrzeb bytowych).

Dużo zależy również od sytuacji ekonomicznej zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica. Może on bowiem w uzasadnionych przypadkach uchylić się od obowiązku alimentacyjnego. Dotyczy to przede wszystkim osób, które mogą wykazać, że łożenie na dziecko wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem na ich sytuacji ekonomicznej. Drugą przesłanką jest natomiast udowodnienie przez rodzica, że pełnoletnie dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania samodzielności.

Podsumowując, okoliczności zwalniające z płacenia alimentów na dziecko to, m.in.:

  • osiągnięcie przez dziecko samodzielności finansowej;
  • zaprzestanie przez dziecko dalszej edukacji;
  • nieprzykładanie się do nauki po uzyskaniu pełnoletności;
  • zawarcie przez dziecko związku małżeńskiego;
  • znalezienie się przez rodzica w trudnej sytuacji osobistej lub materialnej.

Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny?

Jeśli alimenty zostały ustanowione za pośrednictwem sądu, konieczne jest wniesienie sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wskutek wskazanych okoliczności. Ponowna wizyta w sądzie okazuje się zatem niezbędna. W tej sytuacji warto zwrócić się po pomoc do doświadczonego adwokata, któremu nie są obce zawiłości spraw o alimenty. Wrocław i inne duże miasta to miejsca, w których nietrudno o znalezienie odpowiedniego specjalisty. Zlecenie napisania pozwu ekspertowi od prawa rodzinnego może korzystnie wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy, a także znacznie je przyśpieszyć.

 

Źródło: Artykuł sponsorowany