Politycy Kukiz’15 zapowiedzieli, że jeszcze w tym roku złożą projekt ustanowienia Dnia Referendalnego. W jego ramach mieszkańcy mieliby decydować o sprawach ważnych zarówno dla państwa, jak i dla gminy.

Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15 powiedziała, że grupy mieszkańców, partie polityczne lub inicjatywy obywatelskie mogłyby przez cały rok zgłaszać sprawy podlegające rozstrzygnięciu w drodze referendum. W następnej kolejności rada gminy miałaby zatwierdzać „katalog ważnych spraw”.

Posłanka dodaje, że aby uniknąć sytuacji, w których referenda będą nieważne, należałoby obniżyć próg wyborczy do 30%.

Docelowo naszym marzeniem jest, aby tego progu w ogóle nie było. Tam, gdzie nie ma progu w referendach, tam frekwencja jest duża, gdyż większość nie chce, aby o niej decydowała mniejszość i idzie zagłosować – powiedziała Ścigaj.