Bogdan Borusewicz z PO z tytułu nagród oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i odprawy emerytalnej otrzymał ponad 600 tys. zł brutto. Chodzi o lata 2006-2015.

Pierwszą nagrodę otrzymał Borusewicz w roku 2006 i wynosiła ona 71 692 zł. Kolejną w 2007 roku w wysokości 72 121 zł. W VII kadencji Senatu Borusewicz otrzymywał nagrody w roku 2007 (24 130 zł) oraz w roku 2008 (74 321 zł). W roku 2009 nie wypłacano nagród w Senacie ze specjalnego funduszu, ale Borusewicz mógł liczyć na 12 424 zł nagrody jubileuszowej. W 2010 roku marszałek otrzymał 66 702 zł, a rok później 33 351 zł. W roku 2012 – 58 364 zł.

Wprawdzie od roku 2012 do 2015 nagród z funduszu nie wypłacano, ale Bogdan Borusewicz otrzymał w 2012 roku nagrodę jubileuszową w wysokości 16 675 zł. W 2015 roku wypłacono mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w wysokości 80 995 zł oraz odprawę emerytalną w wysokości 100 053 zł.

Tak się bawili i wciąż bawią za nasze pieniądze.