Media i politycy PO atakują formujący się dopiero rząd za to, że żadnego przedstawiciela nie będzie na zbliżającym się szczycie na Malcie. W tym miejscu warto przypomnieć aktywność na tym polu ustępującej minister Piotrowskiej – popularnej „Tereni”.

Od 4 do 5 grudnia 2014 roku w Brukseli odbyło się spotkanie szefów MSW i ministrów sprawiedliwości. Tematem była walka z terroryzmem. Minister Teresa Piotrowska nie zjawiła się na szczycie – zastąpił ją wiceminister Stachańczyk.

29 stycznia 2015 roku w Rydze miało miejsce nieformalne spotkanie szefów MSW. Tematem było zwalczanie korupcji. Polskę reprezentował wiceminister Stachańczyk.

20 kwietnia 2015 roku w Luksemburgu odbyło się spotkanie szefów MSW i MSZ ws. problemu imigrantów z Libii. Stronę polską reprezentował minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna oraz wiceszef MSW – minister Stachańczyk.

10 lipca 2015 roku w Luksemburgu odbyło się spotkanie szefów MSW ws. tzw. kwot imigrantów. Propozycję przyjęcia przez Polskę 2000 tzw. uchodźców zgłasza… wiceminister Stachańczyk.