Podczas poniedziałkowego głosowania w Sejmie posłowie przyjęli nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Teraz dokumentem zajmie się Senat.

W głosowaniu brało udział 420 posłów. Za było 235, przeciw 181, a czterech wstrzymało się od głosu. Po wynikach głosowania posłowie PiS rozpoczęli owacje na stojąco i zaczęli skandować: „demokracja”.

Zanim nowelizację poddano pod głosowanie komisja ustawodawcza przyjęła poprawki do projektu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wśród nich było m.in. pozostawienie zapisu o Warszawie, jako lokalizacji instytucji czy zapisu mówiącego, że „sędzia Trybunału nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

Posłowie PO i .Nowoczesnej domagali się odrzucenia projektu.

Późna już pora, ale to wyjątkowy dzień! Jest co świętować! Stawiam dobrego szampana! Obecnych w Warszawie i chętnych, aby świętować demokrację zachęcam do kontaktu na Priv. Teraz! – napisał na swoim facebooku poseł PiS Dominik Tarczyński.