Fundacja „Łączka” i Reduta Dobrego Imienia powołały Społeczny Trybunał Narodowy, którego zadaniem będzie symboliczne osądzenie komunistycznych zbrodniarzy.

Inicjatorami powołania instytucji są prezes Fundacji „Łączka” Tadeusz Płużański oraz prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski. Ma ona na celu symboliczne osądzenie komunistycznych zbrodniarzy, którzy do tej pory nie zostali ukarani.

Według inicjatorów osądzić należy tych, którzy „dopuszczali się zbrodni na Polakach, żołnierzach, działaczach niepodległościowych; organizowali na nich obławy, przetrzymywali w nieludzkich warunkach w obozach, aresztach, więzieniach i innych miejscach, aresztowali, przesłuchiwali i torturowali w śledztwach, oskarżali przed sądami i skazywali w tych sądach, wykonywali wyroki, zakopywali w utajnionych miejscach, tuszowali zbrodnie i im zaprzeczali”.

Chodzi m.in. o sprawców komunistycznych zbrodni w mundurach UB i SB, Głównego Zarządu Informacji WP, KBW, ZOMO, a także o „funkcjonariuszy, współpracowników i donosicieli; sprawców masakr w Poznaniu, Lubinie i na Wybrzeżu” i tych „ze stanu wojennego, morderców w togach prokuratorskich i sędziowskich komunistycznego wymiaru bezprawia”.

Tadeusz Płużański podkreślił, że inicjatywa nie jest wynikiem współpracy z przedstawicielami jakiejkolwiek partii politycznej ani z reprezentantami władzy.