Tydzień temu poinformowaliśmy o  warsztatach z technik masturbacji zorganizowanych przez ośrodek wychowawczy dla upośledzonych dzieci w Piasecznie. Informacja była zredagowana na podstawie doniesień prasowych. Precyzując, warsztaty zorganizowane były dla rodziców.

Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach wydał następujące oświadczenie, które poniżej publikujemy.

oświadczenie Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach zsslbiska.waw.pl
oświadczenie Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach
zsslbiska.waw.pl

Ponadto wyrażamy radość, że zajęcia takie nie były przeprowadzone dla dzieci oraz że dyrekcja – wbrew doniesieniom – nie ulega coraz powszechniejszemu nurtowi deprawacji młodzieży poprzez zajęcia z błędnie rozumianej seks-edukacji. Inną sprawą jest, że rodzice wysyłali zażalenia na prowadzenie zajęć. Skarga złożona na zajęcia przez rodziców do naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatu w Piasecznie, Magdaleny Bonieckiej, starosty Starostwa Powiatu Piaseczyńskiego, Stefana Dunina oraz przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego brzmiała:

Podstawowym elementem wykładu były sposoby zaspokajania popędu seksualnego u naszych dzieci poprzez masturbację, oraz technik z tym związanych – napisali w skardze rodzice

na podstawie: pch24.pl/zsslbiska.waw.pl