Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło postulat likwidacji gimnazjów i powrotu do ośmiu klas podstawówki oraz do czteroletnich liceów nieprofilowanych.

Chodzi tu przede wszystkim o powrót do czteroletniego liceum i podstawówki liczącej osiem klas. Nauczanie wczesnoszkolne ma zostać wydłużone o rok, czyli obejmowałoby dodatkowo czwartą klasę. Po zakończeniu ósmej klasy uczniowie mają iść do szkoły średniej. Dodatkowo dzieci młodsze mają zostać oddzielone od starszych.

Ponadto mają zostać zlikwidowane profile klas w liceach ogólnokształcących. PiS mówi, że większość szesnastolatków nie wie jeszcze, co ma robić w przyszłości i wybór profilu sprawia im duże trudności. Często też zainteresowania nastolatka zmieniają się podczas nauki w szkole średniej.

Razem z reformą edukacji ma przyjść jednocześnie obniżenie wieku emerytalnego. PO, wysyłając sześciolatki do szkół, automatycznie podniosła przez to wiek emerytalny o rok. Sześciolatki trafią wcześniej o rok na rynek pracy. Jednak odwrócenie tych zmian przez PiS ma zahamować ten proces i obniżyć wiek emerytalny o ten zabrany rok.

źródło:prawapolityka.pl