Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało projekt reformy szkolnictwa zawodowego zakładający likwidację zawodówek i techników. Co w zamian?

„Odchodzimy od zawodówek i techników, powołujemy szkołę branżową” – powiedziała minister Anna Zalewska. Resort chce dążyć do tego, aby to przedsiębiorcy brali odpowiedzialność za szkolenie fachowców.

Celem reformy ma być wprowadzenie szkolnictwa dualnego, co oznacza, że część odpowiedzialności za kształcenie zawodowe w kraju mają przejąć przedsiębiorcy. Aby to mogło się udać, ministerstwo chce przeprowadzić gruntowną reformę struktury szkolnictwa zawodowego.

W miejsce zawodówek i techników powstaną szkoły branżowe I i II stopnia. Uczeń po I stopniu będzie już miał takie kwalifikacje, by mógł podjąć pracę. Będzie jednak mógł skorzystać z dalszej edukacji i pójść do szkoły branżowej II stopnia, która zakończy się maturą. Po niej uczeń będzie miał możliwość podjęcia pracy lub rozpoczęcia edukacji w wyższej szkole zawodowej, jednak chcąc wybrać inne studia, musiałby pójść do liceum dla dorosłych i zdać klasyczną maturę.

 

mn