Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Jedyną niewiadomą pozostaje skala tego zwycięstwa. Poniżej prezentujemy Państwu podział głosów wśród poszczególnych grup wiekowych.

Wśród wyborców w wieku 18 – 29 zwycięzcą był PiS z wynikiem 26,6%. Kolejne miejsca przypadły Pawłowi Kukizowi – 20,6%, Korwinowi – 16,8%, PO – 14,4%, Nowoczesnej Ryszarda Petru – 7,8%, Polsce Razem – 5,2%, PSL-owi – 3,7% i Zjednoczonej Lewicy – 3,4%.

Wśród wyborców w wieku 30 – 39 lat wyniki przedstawiały się następująco: PiS – 30,6 proc., PO – 23,8 proc., Kukiz’15 – 12,6 proc., Nowoczesna – 10,8 proc., Razem – 5,8 proc., ZL – 5,6 proc., PSL – 5,1 proc., KORWiN – 4,8 proc.

W przedziale wiekowym 40 – 49 lat ponownie wygrał PiS – 38,%. Dalej uplasowali się PO – 25,8 proc., Nowoczesna – 8,2 proc., Kukiz’15 – 7,7 proc., ZL – 6,4 proc., PSL – 5,9 proc., Razem – 4,1 proc., KORWiN – 2,6 proc.

Wśród wyborców w wieku 50 – 59 lat prowadzi partia Kaczyńskiego – 47,1%, a na kolejnych miejscach znaleźli się: PO – 23 proc.,  ZL – 7,3 proc., PSL – 6,2 proc., Nowoczesna – 6 proc., Kukiz’15 – 4,9 proc., Razem – 3,2 proc., KORWiN – 1,8 proc.

Wreszcie Polacy w wieku lat 60 i więcej oddali swoje głosy na następujące partie: PiS – 48,7 proc., PO – 28,1 proc., ZL – 9,3 proc., PSL – 5,1 proc., Nowoczesna – 3,8 proc., Kukiz’15 – 2 proc., Razem – 1,8 proc., KORWiN – 0,6 proc.