W opublikowanym rankingu państw o największej wolności i swobodzie wypowiedzi Polska zajęła wysokie drugie miejsce.

Niezależna organizacja badająca m.in. przestrzeganie praw obywatelskich na świecie Pew Research Center przygotowała raport dotyczący wolności i swobody wypowiedzi. Z dokumentu wynika, że krajem najbardziej przyjaznym w tym aspekcie są Stany Zjednoczone, drugie miejsca zajęła natomiast Polska. Za nami uplasowały się m.in. Niemcy, Włochy i Francja.

W 8 punktowej skali Polska uzyskała 5,66, a do pierwszego miejsca zabrakło nam 0.07 pkt. Wynik ten jest sumą odpowiedzi na pięć pytań dotyczących wolności słowa i wolnych mediów.