Foto: Flickr.com

Jeżeli oficjalne sondaże podają takie dane, to znaczy że naprawdę musi coś w tym być. Z badania TNS Polska, wynika że 52 % Polaków nie chce wprowadzenia euro w Polsce.

Przeciwnego zdania jest zaledwie 15%, a 23% uważa że zamiana złotówki na euro nie będzie ani złe ani dobre. 10% ankietowanych, nie ma wyrobionego zdanai w tej sprawie. Aż 67% osób uważa, że ewentualne wprowadzenie euro w Polsce, odbije się negatywnie na ich gospodarstwach domowych. Tylko 14%, uważa że zmiana waluty pomoże ich gospodarstwom.

Jeśli chodzi o wpływ euro na polską gospodarkę, to znów zdecydowana większość (53%) uważa że wspólna waluta będzie miała negatywny wpływ. Przeciwnego zdania jest 24% badanych. Niespełna połowa ankietowanych – 49% – zwraca uwagę, na to że euro osłabi poczucie tożsamości narodowej. 15% twierdzi, że zmiana waluty będzie miała pozytywny wpływ na naszą tożsamość narodową.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13-18 marca 2015 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski.

źródło: forbes.pl