Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Oznacza to m.in. likwidację gimnazjów i powrót do ośmioletnich szkół podstawowych.

Nie ukrywam, że miałem cały szereg wątpliwości i pytań, albowiem materia jednej i drugiej ustawy jest materią bardzo rozległą, trudną i niezwykle wrażliwą. Niezwykle wrażliwą z bardzo prostej przyczyny – dotyczy przyszłości naszego kraju, dotyczy przyszłych pokoleń, a przede wszystkim dotyczy dzieci i ich rodziców – powiedział Andrzej Duda.

Zdecydowałem się podpisać ustawę o oświacie, jak i przepisy wprowadzające. Uważam, że ta reforma jest polskiej szkole niezbędna. Uważam, że powinna być wprowadzona możliwie jak najszybciej, bo każdy rok, w którym polskiej szkoły nie naprawiamy, w którym nie poprawiamy nie najlepiej funkcjonującego systemu, jest rokiem ze stratą dla tych dzieci i tej młodzieży, która przez szkołę przechodzi – dodał.

Reforma edukacji zakłada likwidację gimnazjów, powrót do ośmioletnich szkół podstawowych, czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich techników oraz stworzenie w miejsce zasadniczych szkół zawodowych dwustopniowych szkół branżowych.

Zmiany wejdą w życie od roku szkolnego 2017/2018.