Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Ruch ten oznacza wydłużenie ważności decyzji środowiskowych oraz przedłużenie czasu konsultacji społecznych przy inwestycjach, dla których wymagana jest ocena środowiskowa.

Decyzja prezydenta ma ułatwić inwestycje oraz dostosować polskie przepisy do unijnych regulacji, bowiem od stycznia 2017 roku wszystkie inwestycje, które wymagają oceny oddziaływania na środowisko muszą być dostosowane do prawa unijnego. Niepodporządkowanie się wymogom Brukseli oznaczać będzie brak możliwości współfinansowania tego rodzaju inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Nowelizacja zakłada wydłużenie terminów na dołączenie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych do wniosku o dotację inwestycyjną. Wskutek decyzji Andrzeja Dudy termin wynosić będzie 6 lat, a nie jak dotąd 4 lata. Natomiast w przypadku inwestycji, które będą realizowane etapami, okres ten wydłuży się z 6 do 10 lat.

Został również wprowadzony zapis mówiący o tym, ze nie trzeba będzie uzyskiwać decyzji środowiskowych pod warunkiem że inwestycja będzie dotyczyła obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzenia działań ratowniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa cywilnego przy przeciwdziałaniu lub usunięciu bezpośredniego zagrożenia dla ludzkości.

Dokument poszerza także liczbę podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku oraz jego ochronie m.in. o Sejm, Senat, sądy i trybunały. Zapis ten ma zapewnić szerszy dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus (dotyczy ona m.in. społecznego dostępu do informacji).

Nowela do 30 dni wydłuży termin konsultacji społecznych dot. inwestycji, dla których przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko. W obecnej chwili jest to 21 dni.

Większość zapisów ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Nasz Dziennik/M. Bielecki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.