Program Wyborczy – Koalicja Obywatelska

Zbliżające się wielkimi krokami wybory do Sejmu i Senatu, odbędą się w niedzielę 15 października 2023. Koalicja Obywatelska, jako największa opozycja w tegorocznym głosowaniu, przedstawia w swoim programie „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”. W programie poruszanych jest wiele kwestii społecznych, dotyczących rodziny, młodzieży, seniorów oraz praw kobiet. Znajdziemy w nim również informacje o planach KO w sprawach edukacji, podatków, rolnictwa, bezpieczeństwa i wielu innych. W dzisiejszym artykule przestawimy najważniejsze informacje zawarte programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. 

KO – Rodzina, młodzi i seniorzy

Najważniejsze postulaty dotyczące kwestii rodziny, osób młodych i seniorów zawarte w programie wyborczym KO to:

 • Finansowanie in vitro, na które partia planuje przeznaczyć minimum 500 mln zł.
 • Wprowadzenie programu „Aktywna mama”, który ma wspierać kobiety powracające na rynek pracy po porodzie. W ramach niego ma zostać wypłacane 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem.
 • Wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich.
 • Realizacja polityki antyprzemocowej.
 • Wprowadzenie dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych w wysokości 600 zł oraz kredytu 0% na zakup pierwszego mieszkania.
 • Przywrócenie finansowania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
 • Druga waloryzacja emerytur i rent, kiedy inflacja przekroczy 5%.
 • Brak podatku od emerytury do 5000 tys. zł brutto.
 • Zniesienie limitów NFZ w leczeniu szpitalnym, zwiększenie dostępności geriatrów i opieki długoterminowej.
 • „Zamrożenie” cen gazu w 2024 roku, na poziomie tych z 2023 roku.

KO – Kobiety

W swoim programie Koalicja Obywatelska zwraca uwagę na zmiany dotyczące praw kobiet. W tym zakresie KO planuje:

 • Zwiększenie dostępu do legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. 
 • Zapewnienie bezpłatnego znieczulenia przy porodzie i badań prenatalnych. 
 • Wprowadzenie „antykoncepcji awaryjnej” bez recepty.

Przedsiębiorcy i podatki – co KO ma w planach?

 • Zniesienie zakazu handlu w niedziele.
 • „Urlop dla przedsiębiorców”. Wprowadzenie miesiąca wolnego od składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Wprowadzenie opłaty za podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z opłaconej faktury. 
 • Powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. 
 • Obniżenie kosztów działalności dla mikro przedsiębiorców. Będzie to polegało na opłacie zasiłku chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego.
 • Obniżenie VAT dla branży beauty do 8%.
 • Wprowadzenie 0% VAT na transport publiczny, który ma obniżyć ceny biletów.
 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.
 • Obniżenie podatków dla osób zarabiających do 6000 zł brutto, również z tytułu działalności gospodarczej.

Bezpieczeństwo, praworządność i UE – Założenia KO

Program wyborczy Koalicji Obywatelskiej zawiera wiele postulatów dotyczących bezpieczeństwa, obrony, praworządności i spraw obejmujących UE. Do najistotniejszych należą:

 • Rozliczenie Komendanta Głównego Policji za działania łamiące porządek prawny, w wydarzeniach tj. tłumienie strajku kobiet przez wykorzystanie Biura Operacji Antyterrorystycznych.
 • Zapewnienie finansowania z UE na obronę polskiej granicy z Białorusią.
 • Przedstawienie programu modernizacji armii, który obejmuje pozyskanie kolejnych 6 baterii Patriot oraz elementów obrony powietrznej.
 • Wprowadzenie rozporządzenia o ochronie polskiego munduru, będzie obejmował on zakaz wykorzystywania wojska w celach partyjnych i wyborczych.
 • Przystąpienie do programu obrony przeciwrakietowej.
 • Przywrócenie emerytom mundurowym ich praw nabytych.
 • Pozyskanie pieniędzy z funduszy unijnych.
 • Powrót do grupy decyzyjnej w instytucjach UE.
 • Uwolnienie sądów od politycznych wpływów.
 • Utworzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Likwidacja neoKRS.
 • Oddzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.  

KO – Służba zdrowia

Program wyborczy partii, której przedstawicielem jest Donald Tusk, odnosi się także do postulatów dotyczących służby zdrowia. W tym zakresie KO planuje wprowadzić łatwy w obsłudze system rezerwacji wizyt, podobny do tego działającego w sektorze prywatnym. Dodatkowo w ich obietnicach znajdziemy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży. KO chce także przywrócić opiekę dentystyczną w szkołach

Postulaty dotyczące zmian w służbie zdrowia odnoszą się także do:

 • Skrócenia kolejek przez zniesienie limitów NFZ.
 • Stworzenia Powiatowych Centrów Zdrowia na obszarach pozbawionych odpowiedniej diagnostyki.

Koalicja Obywatelska a edukacja

KO w ramach postanowień dotyczących edukacji w swoim programie wyborczym, zapewnia podniesienie wynagrodzenia dla nauczycieli o minimum 30%. W postulatach znajdziemy chęć przywrócenia autonomii i prestiżu tego zawodu. Partia zwraca uwagę również na odpolitycznienie szkół. Wyprowadzenie przedmiotu HiT oraz stworzenie praktycznych postaw programowych i podręczników, które są zatwierdzane przez ekspertów, a nie polityków. Program obejmuje również:

 • Wprowadzenie podręczników w wersji elektronicznej oraz zapewnienie indywidualnych szafek dla dzieci.
 • Rozpoczęcie procesu przechodzenia edukacji na system 1 zmianowy.
 • Likwidacje prac domowych, zapewnienie ofert bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
 • Wzmocnienie autonomii uczelni.

Plany KO – Polityka społeczna

 • Zwiększenie zasiłku pogrzebowego do 150 % płacy minimalnej.
 • Podniesienie świadczenia alimentacyjnego do 1000 zł.
 • Zlikwidowanie „pułapki rentowej”, aby osoby z niepełnosprawnością nie traciły jej, podejmując pracę.
 • Wprowadzenie bonu opiekuńczego, który ma wynosić 50% minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to aktywnych zawodowo opiekunów.
 • Stworzenie systemu usług asystenckich dla osób niesamodzielnych.
 • Podwyższenie renty socjalnej do minimalnego wynagrodzenia.

KO – Gwarancja świeckiego państwa

 • Likwidacja funduszu kościelnego.
 • Wprowadzenie zmian dotyczących religii w szkołach. Ocena z niej zostanie wykreślona ze świadectw, a przedmiot będzie odbywał się na pierwszej lub ostatniej lekcji.
 • Wprowadzenie zakazu finansowania z publicznych pieniędzy działalności gospodarczej elementów Kościołów i związków wyznaniowych. 

KO – Rolnictwo i energetyka

 • Wprowadzenie dla rolników funduszu stabilizacyjnego.
 • Odbudowa tradycji hodowli świń.
 • Uruchomienie programu budowy targowisk w każdym mieście.
 • W prowadzenie obowiązku oznaczania flagą kraju pochodzenia świeżych produktów w sklepach. Obowiązek wprowadzenia przynajmniej połowy strategicznych produktów żywnościowych pochodzenia polskiego.
 • Zapewnienie czystej i taniej wody do produkcji rolnej.
 • Obniżenie kosztów prowadzenia gospodarstw. Budowa lokalnych systemów zatrzymujących wodę w glebie.
 • Wprowadzenie niższych rachunków za prąd dla osób inwestujących w fotowoltaikę.
 • Umożliwienie stworzenia 700 lokalnych wspólnot energetycznych do generowania własnego prądu.
 • Przestawienie planu transformacji energetycznej, która ma ograniczyć emisję CO2.

Program wyborczy przedstawiony przez Koalicję Obywatelską obejmuje również rozliczenie rządów partii PiS. W ich planach znajduje się złożenie wniosków do prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób tj. Jarosław Kaczyński, Łukasz Szumowski, Antoni Macierewicz i wielu innych. KO planuje także rozliczyć afery i nieprawidłowości w działaniach aktualnie rządzącej partii.

Zastanawiasz się, czy warto brać udział w wyborach? Tutaj dowiesz się, jak wielkie znaczenie ma twój głos.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here