Program Wyborczy – Konfederacja

Wybory do Sejmu i Senatu coraz bliżej. Odbędą się niedzielę 15 października 2023 roku. Konfederacja przestawia swój plan wyborczy pod nazwą „konstytucja wolności”. Porusza on kwestie podatków, polityki unijnej, bonu edukacyjno-opiekuńczego, bezpieczeństwa żywnościowego, bezpiecznych granic, polski pełnej energii, rozbicia monopolu NFZ oraz tańszych mieszkań. Wszystkie przedstawione plany Konfederacji zostały zawarte w pliku rozciągniętym na ponad 100 stron. W tym artykule przedstawimy najistotniejsze postulaty zawarte w programie wyborczym tej partii.

Proste i niskie podatki 

Konfederacja w programie wyborczym zakłada „największą w historii obniżkę podatków”. Oto propozycje zmian, którymi zamierzają to osiągnąć:

 • Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 43 200 zł.
 • Likwidację drugiego progu podatkowego.
 • Rozszerzenie ulgi dla młodych do 26 r.ż. o osoby prowadzące działalność gospodarczą. 
 • Wprowadzenie uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorców.
 • Wprowadzenie ulgi kredytowej, która będzie umożliwiała odliczenie odsetek kredytu na jedną nieruchomość mieszkalną.
 • Zwolnienie lokat i obligacji z podatku Belki.
 • Wprowadzenie dobrowolnego ZUSu dla przedsiębiorców.
 • Likwidacja 15 podatków jedną ustawą.
 • Obniżenie cen paliw poprzez obniżenie opodatkowania.

Polityka Unijna według Konfederacji

Konfederacja w programie wyborczym „konstytucja wolności” przedstawia swój pomysł na skuteczną politykę unijną. Zaznacza konieczność stosowania prawa weta wobec projektów, które są sprzeczne z polskim interesem. Dodatkowo podkreśla funkcję komisarza w Komisji Europejskiej, na którą powinni być delegowani najlepsi politycy. Według przedstawionego programu osoba zajmująca to stanowisko powinna koordynować prace z rządem i pełnić funkcje „ostrzegawczą”. 

Konfederacja a edukacja

W swoim programie wyborczym konfederacja przedstawia następujące zmiany dotyczące edukacji:

 • Ograniczenie biurokracji i likwidacja zbędnych regulacji.
 • Pozostawienie swobody w kształtowaniu programu nauczania.
 • Zwiększenie rozwoju w palcówkach edukacyjnych poprzez konkurowanie między sobą o kadrę i uczniów. Ma to prowadzić do zróżnicowania ofert edukacyjnych i programów.
 • Wprowadzenie bonu opiekuńczo-edukacyjnego, który ma być finansowany z subwencji oświatowej. Środki z bonu będą dofinansowywać szkołę zgodną z wyborem rodziców i stanowić główne źródło jej dochodu. Dodatkiem do tego bonu jest komponent „opiekuńczy”, który na tych samych zasadach będzie finansował żłobki i przedszkola.
 • Zwiększenie kwoty bonu edukacyjnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Program rolny Konfederacji

Konfederacja w swoim programie przedstawia program rolny, który składa się z następujących 10 kroków. Mają one zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce.

 1. Zatrzymanie nieuczciwej konkurencji z Ukrainy poprzez zaprzestanie importu artykułów rolno spożywczych i wprowadzenie kontroli.
 2. Swoboda działalności rolnej. Odrzucenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
 3. Energia na własny użytek w gospodarstwie rolnym. Uwolnienie produkcji energii na własne potrzeby, bez dodatkowego rozliczania i opłat.
 4. Biopaliwa na własny użytek (produkcja biodiesla z rzepaku)
 5. Polska ziemia w polskich rękach. Przeciwdziałanie nabywania ziemi przez międzynarodowe koncerny.
 6. Stop działalności organizacji antyhodowlanych. Brak możliwości wejścia organizatorom takich akcji na teren gospodarstw rolnych.
 7. Uproszczenie prawa budowlanego dla gospodarstw rolnych. 
 8. Żywność od rolnika bez pośrednika. Całkowite uwolnienie rolniczego handlu detalicznego do swobodnej sprzedaży wyprodukowanych dóbr w swoim gospodarstwie.
 9. Globalna marka polskiej żywności. Otwieranie nowych kierunków eksportu.
 10. Prawo do ochrony swojego gospodarstwa. 

Plany dotyczące bezpieczeństwa

Propozycje Konfederacji dotyczące bezpieczeństwa są następujące:

 • Wprowadzenie jasnych kryteriów przyznawania pozwolenia na broń.
 • Przeniesienie rejestru prywatnych posiadaczy broni na poziom samorządowy.
 • Rozbudowanie sieci strzelnic i finansowanie szkoleń.
 • Poszerzenie oferty szkoleń paramilitarnych dla cywilów.
 • Skonkretyzowanie ram szkoleń militarnych i obrony cywilnej, stworzenie atrakcyjnej oferty dołączenia do struktur armii.
 • Zwiększenie liczebności sił zbrojnych.
 • Zwiększenie priorytetu dla wzmocnienia obrony powietrznej.
 • Rozbudowa infrastruktury broniącej granice.
 • Usprawnienie procedur wykrywania i wydalania nielegalnych migrantów.

Konfederacja a energetyka 

 • Wprowadzenie osobnej ścieżki transformacji energetycznej. Zakwestionowanie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE.
 • Utrzymanie wydobycia polskiego węgla.
 • Usunięcie barier administracyjnych dotyczących energetyki geotermalnej.
 • Stworzenie programu geotermalnego.
 • Rozproszenie źródeł energii.

Tańsze mieszkania

Konfederacja w swoim planie wyborczym proponuje reformę, która według partii doprowadzi do możliwości wybudowania domu jednorodzinnego lub mieszkania 30% taniej. Ma to być możliwe poprzez uwolnienie nowych gruntów, obniżenie kosztów materiałów oraz poluzowanie klimatycznych wymogów technicznych. Dodatkowo będzie możliwe uzyskanie podatkowej ulgi kredytowej.

Plany na zmiany w służbie zdrowia

Konfederacja uznaje za konieczność przekształcenie jednego, państwowego ubezpieczyciela na wielu konkurujących ze sobą. Według partii pozwoli to na swobodę wyboru i zmiany ubezpieczyciela. Ta zmiana ma na celu zminimalizowanie biurokracji, wprowadzenie negocjowalnych wycen świadczeń oraz wzrost zarobków w zawodach medycznych.

Więcej o programie Konferderacji znajdziesz tutaj.

Zastanawiasz się, czy warto brać udział w wyborach? Tutaj dowiesz się, jak wielkie znaczenie ma twój głos.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here