prof. dr hab. inż. Jan Szmidt foto. wikipedia.pl
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
foto. wikipedia.pl

Mimo, że Klub w swym statucie odżegnuje się od działalności politycznej, dla władz uczelni już sam udział w Marszu Niepodległości jest takowym działaniem. Idąc tym tropem nawet Filip Chajzer z TVN-u stał się narodowcem…

Dla rektora prof. dr hab. inż. Jana Szmidta, który po 9 miesiącach od złożenia podania o rejestrację, wystosował odpowiedź odmowną, działalność Klubu jest „działalnością obniżającą autorytet Uczelni”. Warto jednak przypomnieć, że 28 października 2014 roku, na ponad dwa tygodnie przed wyborami samorządowymi, w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium, w którym udział wziął honorowy uczestnik … Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Jakaż to okazja sprowadziła Prezydent Warszawy na uczelnię? Zakończenie jednej z największych inwestycji transportowych w Europie, jaką stała się budowa centralnego odcinka II linii metra wraz z zakupem nowoczesnych pociągów(Cytat z biuletynu uczelnianego). Warszawiacy na metro czekają jednak nadal…

Pani Gronkiewicz-Waltz pozwolono na prowadzenie kampanii wyborczej w gmachu Uczelni, działalność narodowa jest już zabroniona. Decyzja blokująca legalną działalność jest szczególniej nie zrozumiała gdyż na Politechnice legalnie działa organizacja o zabarwieniu prounijnym, lewicowym, hojnie finansowaną przez sponsorów, ale i władze Uczelni.

Na zakończenie należy jeszcze przypomnieć iż to właśnie na Politechnice Warszawskiej 14 kwietnia 1934 została ogłoszona deklaracja ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego.

PF