3 sierpnia 1914 Józef Piłsudski powołał Pierwszą Kompanię Kadrową, która stała się zalążkiem Legionów Polskich. Kadrówka trzy dni po powołaniu rozpoczęła marsz ku wolności.

Żołnierze! Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompaniępisał w rozkazie z roku 1914 Józef Piłsudski.

Świadkowie tamtych wydarzeń opowiadali, że Pierwszą Kompanię Kadrową stworzono z dwóch niechętnych sobie szkół oficerskich – Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzeleckich. Żołnierzom brakowało dobrych ubrań, spodni, butów, nikt nie miał płaszcza. Nie brakowało jednak entuzjazmu.

W nocy z 5 na 6 sierpnia Kadrówka ruszyła z krakowskich Oleandrów w stronę Kielc, obalając w okolicach Michałowic rosyjskie słupy graniczne.

9 sierpnia „Kadrówka” opuściła zajęty wcześniej Miechów i drogą przez Książ Wielki wyruszyła w kierunku Jędrzejowa. 11 sierpnia żołnierze minęli Chęciny, 12 sierpnia po nocy spędzonej w Słowiku jako Batalion Kadrowy, wkroczyła do Kielc.

Usiłowano przebić się do Warszawy i wywołać tam powstanie, ale plany się nie powiodły i Pierwsza Kadrowa powróciła do Krakowa. W grudniu 1914 roku stała się zalążkiem Pierwszej Brygady Legionów Polskich.