Coraz częściej można się obecnie spotkać z twierdzeniami, że mamy obecnie z Polsce do czynienia z rynkiem pracy pracownika. Teza ta staje się szczególnie widoczna w odniesieniu do sektora IT. Firmy z tej branży mają widoczne problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifkowanych pracowników. To jednak jeszcze nie wszystko. Specjaliści, którzy już znajdują zatrudnienie w danej firmie, często otrzymują sporo ofert od innych podmiotów. To z kolei powoduje, że firmy z sektora IT są zmuszone wdrażać kolejne zmiany, które pozwolą im na przyciągnięcie odpowiednio wykwalifkowanych pracowników oraz zatrzymanie tych specjalistów, którzy już zostali zakontraktowani.

Potwierdzeniem tych słów jest raport “RYNEK PRACY IT W 2018 ROKU”, który w sposób przekrojowy pokazuje sytuację w tej branży w roku 2018 a jednocześnie zawiera liczne prognozy specjalistów odnośnie dalszego rozwoju tego sektora.

Jak więc prezentował się rynek pracy w sektorze IT w roku 2018? Co przede wszystkim zmieniło się w porównaniu z poprzednimi latami? I jakich zmian możemy spodziewać się w roku 2019 lub roku 2020? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej i postarajmy się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Rynek pracy w sektorze IT w 2018

Zacznijmy od tego, co nie uległo zmianie w porównaniu do poprzednich lat. Mowa tutaj rzecz jasna o najbardziej popularnych technologiach a także zapotrzebowaniu firm na specjalistów wykwalifikowanych w poszczególnych dziedzinach.

Jeżeli chodzi o najbardziej popularne technologie, to na dwóch pierwszych miejscach plasują się JavaScript oraz Java. To właśnie specjaliści obsługujący te dwie technologie byli w roku 2018 zdecydowanie najczęściej poszukiwani przez firmy z sektora IT. Na kolejnych miejscach, ale już ze znaczną stratą do pierwszej dwójki, plasują się takie technologie, jak NET, Angular oraz Python.

Pod tym względem, polski sektor IT po prostu kontynuuje tendencje sektorów zagranicznych. Zarówno JavaScript jak i Java to wciąż najczęściej użytkowane technologie informatyczne. Cytowany w raporcie specjalista od CEO Tomasz Bujok mówi: “Java i Javascript to najpopularniejsze technologie na rynku polskim i światowym. Na tę utrzymującą się już od kilku lat tendencję wpływa wiele różnorodnych czynników Javascript to aktualnie jedyny język wspierany przez wszystkie przeglądarki, a coraz częściej używa się go
także w aplikacjach mobilnych, oraz w zastosowaniach backendowych. Java natomiast to nie tylko dojrzały język dostępny na rynku od ponad dwudziestu lat, ale przede wszystkim stabilna maszyna wirtualna JVM będącą najczęściej wykorzystywaną platformą aplikacyjną
w zastosowaniach biznesowych”

Czy coś w tej kwestii może się zmienić na przestrzeni następnych lat? Wydaje się to mało prawdopodobne, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na wciąż niewielką popularność nowszych technologii, takich jak C++ czy Android.

Jakie specjalizacje były najbardziej w cenie w roku 2018?

Raport potwierdza sytuację doskonale znaną już z lat poprzednich, a mianowicie fakt, iż firmy potrzebują przede wszystkim programistów i to właśnie oni są najczęściej poszukiwani przez rekruterów. Dane z raportu wskazują, że w roku 2018 ponad 32% osób
pracujących w branży IT to programiści Backend, 19% pracowników sektora IT to specjaliści Fullstack, zaś 11% stanowią specjaliści Frontend.

Młodzi informatycy na rynku pracy w sektorze IT

Sektor IT od dawna jawi się jako być może najbardziej dynamicznie rozwijająca się branża. Co za tym idzie, coraz więcej młodych osób decyduje się związać swoją karierę zawodową właśnie z pracą w sektorze IT. Z danych zawartych w raporcie ” RYNEK PRACY IT W 2018 ROKU” wynika, że na każde ogłoszenie skierowane do młodych specjalistów w roku 2018 odpowiadało średnio aż 22 osoby.

Co ciekawe, wśród zdecydowanie największa liczba aplikacji przypadała na ogłoszenia dotyczące technologii Android. Dopiero na następnych miejscach sytuowały się Java oraz JavaScript. Jak interpretować te dane? Być może, jak na razie młodzi specjaliści wybierają w dużej mierze te technologie, które na chwilę obecną nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Z drugiej strony należy dodać, że na przykład liczba ofert pracy związanych z technologią Android wzrosła aż o 72,7% w porównaniu do roku 2017. To z kolei daje nadzieje na to, że w perspektywie kilku lat młodym specjalistom będzie zdecydowanie łatwiej znaleźć pracę w sektorze IT, ponieważ takie technologie, jak Android czy Angular wciąż nie są zbyt dobrze znane również wśród doświadczonych specjalistów.

Zarobki w sektorze IT

To, co również rzuca się w oczy jeżeli chodzi o rozwój sektora IT w Polsce, to bardzo wyraźny wzrost wynagrodzeń. Ogólnie biorąc wzrost wynagrodzeń w sektorze IT w roku 2018 sięgnął poziomu 9 procent. Tłumaczy to cytowany w raporcie Communications Specialist, Rafał Fijałkowski: “Na rynku wciąż panuje niedobór wśród doświadczonych programistów, a firmy, które nie są w stanie zaoferować wyraźnych podwyżek, muszą liczyć się z ryzykiem odejścia uznanych pracowników, którzy często w konkurencyjnych
firmach mogą liczyć na ponad 50% wzrostu wynagrodzenia. Systemy podwyżkowe takich pułapów nie sięgają. Załóżmy, że pracownik
opuścił firmę. W rezultacie stworzyło się nowe stanowisko, na które również trzeba podnieść widełki, by rekrutacja nie ciągnęła się
w nieskończoność. I koło się zamyka”.

Największy procentowy wzrost średniego wynagrodzenia odnotowano w odniesieniu do specalistów pracujących z technologiami Python(10% w porównaniu z rokiem 2017) oraz Android(8.70% wzrostu w porównaniu z rokiem poprzednim). Co ciekawe, specjaliści Java nie są już najlepiej opłacani na rynku, jak było w roku 2017. W roku 2018 pałeczkę pierwszeństwa przejęli specjaliści pracujący w technologii Scala, których średnie wynagrodzenie wynosi obecnie 13 tysięcy złotych.

Prognozy na przyszłość

Co zmieni się w przyszłości w obrębie polskiego sektora IT? Cytowani w raporcie specjaliści są zgodni co do tego, że w roku 2019 firmy IT będą znacznie wyraźniej stawiać na politykę różnorodności. Oznacza świadome zatrudnianie przez firmy osób różnej płci, narodowości czy wieku. Liczne badania dowodzą bowiem, że różnorodne zespoły pracowników znacznie lepiej radzą sobie na rynku, są bardziej elastyczne i wykazują odmienne, bardziej efektywne podejście do rozwiązywania problemów.

Zwraca się uwagę również na to, że z czasem firmy z sektora IT mogą mieć problem nie tylko z podażą odpowiednio wysoko wykwalifkowanych specjalistów IT, ale także rekrutetów. Oznacza to, że firmy będą musiały bardziej intensywnie, niż do tej pory, rozwijać swoje działy HR.

Prawdopodobnie rok 2019 będzie również początkiem zmian jeżeli chodzi o sam sposób wykonywania pracy. Praca zdalna, zdaniem analityków, to obecnie odpowiedź na potrzeby i oczekiwania młodych specjalistów. Oznacza to, że firmy chcąc znaleźć i zatrzymać pracowników, będą musiały nie tylko oferować coraz to lepsze warunki finansowe, ale będą zmuszone profilować swoje oferty również w innych aspektach.

 

Artykuł na podstawie raportu: raport No Fluff Jobs

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.