Flaga Grecji

W maju 2012, minister Jan Rostowski potwierdził że Polska jest w stanie pożyczyć na ratowane Grecji ok 26 mld złotych. Zgodnie z zawartą umową, pieniądze te mogą być wytransferowane do Grecji już za kilka tygodni.

W styczniu 2012, minister Rostowski złożył do NBP wniosek w sprawie udzielenia Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) przez NBP pożyczki w wysokości 6,27 mld euro. Miała ona w całości zostać przeznaczona na ratowanie greckiej gospodarki. Zarząd NBP rozpatrzył wniosek pozytywnie i upoważnił prezesa do podpisania umowy z MFW.

W kwietniu 2012 – szefowa MFW mówiła.

Bardzo cieszy mnie dzisiejsze zobowiązanie władz polskich, aby wesprzeć MFW 6,27 mld euro. Jest to część wspólnych działań najważniejszych kredytodawców, mających na celu zapewnienie Funduszowi odpowiednich środków do działania w sytuacjach kryzysowych”. Miesiąc później Rostowski w ten sposób tłumaczył z chęci pożyczania gigantycznych – jak na polskie warunki – pieniędzy: „Musimy pożyczyć te pieniądze (przyp. 6,27 mld euro), bo inaczej Europa się rozleci, a Polska poniesie kolosalne straty.

Nie wykluczone, że wypłata zobowiązań nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.