Artykuł sponsorowany

Elektrosmog to zjawisko, które bezpośrednio wpływa nie tylko na ludzki funkcjonowanie, ale również zdrowie. Jakie są zatem jego skutki? Jak zneutralizować wpływ elektrosmogu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest elektrosmog?

Elektrosmog to zanieczyszczenie powietrza polem elektromagnetycznym, które jest wytwarzane w sposób sztuczny. Chodzi zatem o promieniowanie, które jest efektem działalności człowieka, a w szczególności rozwijanych przez niego sieci telekomunikacyjnych, czy używanych sprzętów AGD. Elektrosmog jest więc zjawiskiem niepożądanym, które może mieć szkodliwy wpływ zarówno na funkcjonowanie, jak i zdrowie człowieka. Istotne jest zatem to, by mierzyć poziom zanieczyszczenia, co umożliwia miernik pola elektromagnetycznego. Miernik EMF jest bowiem niewielkim  urządzeniem, które dokonuje automatycznych pomiarów i wysyła sygnał wtedy, gdy odnotowano przekroczenie normy promieniowania elektromagnetycznego. Co istotne, w sprzedaży dostępne są zarówno mierniki EMF do użytku profesjonalnego, jak i amatorskiego, dzięki czemu można zakupić sprzęt odpowiadający indywidualnym potrzebom.

Elektrosmog – skutki na ludzki organizm

Elektrosmog to jak już wspomniano we wstępie zjawisko, które może negatywnie wpływać nie tylko na ludzkie funkcjonowanie, ale również zdrowie. Nasilenie oraz rodzaj pojawiających się objawów będzie oczywiście uzależniony od przyjętej dawki promieniowania oraz długości ekspozycji, jednak warto zdawać sobie sprawę z faktu, że w większości przypadków wystąpić może kilka różnych objawów jednocześnie. Wśród negatywnych objawów wymienić należy natomiast przede wszystkim:

 • bezsenność,
 • zaburzenia snu,
 • dysfunkcję tarczycy,
 • zaburzony rozwój dziecka,
 • nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego,
 • niepłodność męską i żeńską,
 • nerwicę,
 • depresję,
 • zmęczenie,
 • mgłę mózgową,
 • nerwowość,
 • niepokój,
 • różnego rodzaju choroby skóry.

Jak zneutralizować działanie elektrosmogu?

Elektrosmog to zjawisko, które występuje powszechnie, co jest efektem rozwoju technologii. Warto jednak mieć świadomość, że istnieją sposoby na to, by zneutralizować jego działanie. Jak zatem uniknąć ekspozycji? Trzy najpopularniejsze metody sprowadzają się do:

 • oddalenia się z miejsca, w którym występuje nadmierne promieniowanie. Wymaga to stałego kontrolowania natężenia pola elektromagnetycznego, co umożliwiają mierniki EMF dostępne na: https://www.srtech.pl/;
 • wykorzystania tkanin ekranujących, które chronią przed wpływem zewnętrznych pól elektrycznych i magnetycznych. Tkaniny ekranujące pochłaniają promieniowanie oczyszczając tym samym powietrze z elektrosmogu;
 • wykorzystania farb ekranujących, które świetnie sprawdzają się jako podkład pod farby dekoracyjne. Pochłaniają bowiem promieniowanie niskich częstotliwości nie zakłócając jednocześnie działania Wi-Fi oraz sieci telekomunikacyjnych.

Podsumowując należy stwierdzić, że chcąc uchronić się przed elektrosmogiem należy być przede wszystkim świadomym zagrożenia, którym jest sztucznie wytwarzane pole elektromagnetyczne. Pozwoli to bowiem dopasować rozwiązania odpowiadające jego specyfice, a co za tym idzie skutecznie ograniczyć ekspozycję na promieniowanie..