„Synergia zachodząca między pokoleniem Z a uczelnią jest kwestią niezwykle istotną dla prawidłowego funkcjonowania obydwu stron. Pierwsza uczy się od drugiej, natomiast druga jest efektem dążenia do doskonałości tej pierwszej” – mówi rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, dr Dariusz Woźniak.

Trudno nie zgodzić się z tą wypowiedzią w kontekście zmian zachodzących na płaszczyźnie uczelnia-student, gdyż jeszcze do niedawna szkoły wyższe mogły pozwolić sobie na beztroskie, pasywne trwanie w relacjach ze swoimi beneficjentami. Przestarzałe programy, wyuczone niegdyś i powielane przez wykładowców tematy  oraz anachroniczna oferta edukacyjna, która wydaje się być atrakcyjna już tylko dla kadry dydaktycznej, potwierdzają, że wiele uczelni pozostało mentalnie w poprzedniej epoce. Współczesna edukacja to już nie tylko dostosowanie nauki do potrzeb rynku pracy czy też rozwój osobisty studentów. To także nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwiające wielu osobom zdobycie dyplomu dzięki zajęciom prowadzonym zdalnie.

Mimo iż część studentów chciałaby studiować w dużym mieście, gdzie łatwiej znaleźć pracę czy mieszkanie oraz prowadzić bogate życie kulturalno-rozrywkowe, to jednak zwykła codzienność pisze różne scenariusze. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze szkoły wyższej jest obecnie posiadanie przez daną uczelnię oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości osób, które muszą pogodzić studia z innymi sferami swojego życia. To często zapracowani, młodzi rodzice lub ludzie nieco starsi, którzy z różnych przyczyn nie zdążyli do tej pory zdobyć wykształcenia wyższego. To także osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Alternatywne możliwości studiowania, dzięki nowoczesnym, innowacyjnym zajęciom online, to często jeden z ważniejszych czynników decydujących o wyborze swojej Alma Mater. W dobie wszechobecnej cyfryzacji oraz wielkiego „bumu” na informatyzację każdego procesu, kształcenie na odległość daje wiele możliwości. To właśnie za sprawą najnowszych technologii osoba ucząca się ma możliwość wyboru czasu, miejsca, atmosfery oraz indywidualnego tempa nauki – brzmi fajnie, prawda? Nowoczesne systemy nauki umożliwiają nam spełnienie tych marzeń z lat szkolnych
i możemy je realizować dzięki systemowi o wszystko mówiącej nazwie „Cloud Academy”.

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University  jako pionier w informatyzacji uczelni wyższych w Polsce.

Nowoczesna i niezawodna infrastruktura teleinformatyczna od zawsze była podstawowym narzędziem do prowadzenia codziennej pracy w WSB-NLU. Od roku 1997 jako pierwsza w Polsce uczelnia wykorzystywała do wspomagania obsługi procesu dydaktycznego własny system informatyczny o nazwie CODA. Aplikacja pozwalała na wprowadzanie i pobieranie danych oraz ułatwiała i automatyzowała czynności wykonywane przez obsługę systemu. System CODA zintegrowany był z innymi systemami funkcjonującymi w szkole: kwesturą, harmonogramami, rekrutacją oraz Intranetem, który głównie opierał się o funkcje harmonogramów, ogłoszeń oraz forum. W okresie jednej dekady, na bazie doświadczeń ze stworzenia i ciągłego rozbudowywania Intranetu, powstał nowy, kompleksowy system Cloud Academy z modułem wielostrumieniowej multitransmisji wykładów, którego jedną z zalet jest pełna interakcja uczestników z wykładowcą oraz między sobą.

 

Uczelnia w smartfonie

Cloud Academy (CloudA) to nowoczesny, zintegrowany i kompleksowy system informatyczny, stworzony przez Centrum Badań i Programowania WSB-NLU – specjalną jednostkę uczelni zajmującą się od ponad 20 lat realizacją najbardziej ambitnych projektów informatycznych dla edukacji, szkolnictwa wyższego oraz biznesu. CloudA składa się z 7 modułów o bardzo szerokim zakresie funkcjonalnym:

 • Wirtualny Dziekanat;
 • Strefa Studenta;
 • Strefa Wykładowcy;
 • Kadry;
 • Finanse;
 • Multitransmisja zajęć;
 • Strefa Mobilna.

System może funkcjonować samodzielnie lub zostać połączony z dowolnym systemem dziekanatowym, w tym aplikacjami USOS.

CloudA przynosi następujące korzyści dla studenta:

 • Kompleksowe i komfortowe zarządzanie tokiem studiów, w tym wirtualny dziennik oraz indeks, materiały dydaktyczne, zadania, testy, projekty, ewaluacja, kontakt z wykładowcami, obsługa płatności, stypendiów, generowanie i składanie podań i wniosków, obsługa prac dyplomowych itd.;
 • Ograniczenie konieczności kontaktów z dziekanatem uczelni, m.in. dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów oraz wielopłaszczyznowej komunikacji z wykładowcami i administracją;
 • Możliwość uczestnictwa w interaktywnych zajęciach na odległość za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z możliwością późniejszego odtwarzania wykładów offline;
 • Stały dostęp do aktualności z życia uczelni oraz informacji o zdarzeniach dydaktycznych (np. zmiana terminu zajęć, nowa ocena itp.) dzięki spersonalizowanej tablicy CloudA oraz powiadomieniom push;
 • Intuicyjną obsługę – dzięki zastosowaniu layoutu Material Design korzystanie z systemu jest intuicyjne i nie wymaga specjalnych szkoleń dla użytkowników.

 

Wyróżniki WSB-NLU

Podstawą metodyki zajęć w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University jest  model case study (studium przypadku), który według wielu badań jest jedną z najbardziej efektywnych form nauczania. Pozwala on zapamiętać ponad 30% więcej informacji niż w trakcie zajęć tradycyjnych. Drugą, równie efektywną formą kształcenia praktycznego stosowaną w WSB-NLU jest project-based learning (nauczanie poprzez projekt).

Mało kto wie, że WSB-NLU współpracuje z kilkoma liczącymi się na rynku firmami. Daje to studentom możliwość odbywania atrakcyjnych praktyk i stażów, a uczestnikom warsztatów poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności. Firma Microsoft Polska jest partnerem WSB-NLU przy realizacji studiów podyplomowych z zakresu Programowania Aplikacji Biznesowych, natomiast z firmą iFun4all Uczelnia współpracuje w zakresie nowej specjalności na kierunku informatyka – Game Developer. WSB-NLU jest również członkiem Oracle Academy.

Uczelnia oferuje trzy formy kształcenia:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne wspomagane systemem Cloud Academy
 • interaktywne studia niestacjonarne przez Internet

W WSB-NLU można znaleźć jedne z najbardziej popularnych kierunków kształcenia – studia I i II stopnia na kierunku Zarzadzanie, studia inżynierskie na kierunku Informatyka oraz jednolite studia magisterskie nadające uprawnienia do wykonywania zawodu Psychologa (standardowe 5-letnia lub 3-letnie dla osób z wykształceniem z zakresu nauk humanistycznych). Ciekawą ofertę stanowią również studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.

Najlepsi studenci na kierunku Psychologia mogą ubiegać się o praktyki w Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU, co daje im możliwość poznania, już w trakcie studiów, realiów codziennej pracy psychologa. Studenci mają możliwość obserwowania prac diagnostycznych i za pomocą case study współtworzenia rozwiązań problemów osób, które zgłaszają się do poradni. Daje im to niezbędną praktykę i bogate doświadczenia.

Wybór uczelni to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Przed podjęciem tego wyboru warto porównać wiele ofert. Jedną z najważniejszych przesłanek świadczących o tym, że dana uczelnia jest godna polecenia, jest nie tylko dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, ale również nowoczesne podejście do kwestii zarządzania i obsługi studenta.

 

 

 

Źródło: Artykuł partnerski