Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października 2023 roku. PSL i Polska 2050 prezentują nam program wyborczy oparty na „12 gwarancjach Trzeciej Drogi”. Zawiera on kluczowe kwestie obejmujące m.in. podatki, edukację, prawa kobiet, służbę zdrowia, energetykę oraz rolnictwo. Przyjrzymy się bliżej prezentowanym, przez nich obietnicom oraz przedstawimy najważniejsze informacje w programie Trzeciej Drogi. 

Trzecia Droga – Prosty i Stabilny Plan Podatkowy 

Koalicja PSL i Polska 2050 prezentuje nam rozwiązania w zakresie podatków. W programie znajdziemy obietnice tj.:

 • Uporządkowanie i uproszczenie systemu podatkowego. Takie założenie ma nam gwarantować odprowadzanie jednej kwoty, która zawiera wszystkie składki i podatki.
 • Wszystkie zmiany podatkowe uchwalane przynajmniej pół roku wcześniej, przed kolejnym rokiem podatkowym. 
 • Kolejny punkt, który ma być gwarancją dla przedsiębiorców to brak podwyżek CIT, VAT oraz PIT, która jest obiecywana przez całą kadencję Trzeciej Drogi.

Trzecia Droga – Zmiany w obrębie składek ZUS

Założenia Trzeciej Drogi w kolejnym punkcie odnoszą się do zmian, które będą dotyczyć ZUSu. Mają one gwarantować przedsiębiorcom zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W tych założeniach znajdziemy: 

 • Wakacje od składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców z kłopotami finansowymi.
 • ZUS będzie opłacał zasiłek od pierwszego dnia choroby. W tym momencie przedsiębiorcy płacą za 33 dni zwolnienia lekarskiego. 
 • Zmiany te obejmują dodatkowo regulacje składki zdrowotnej, której aktualnie nie można odliczyć od podatku. Trzecia Droga zakłada wycofanie tej regulacji. 
 • VAT i PIT ma być opłacany od uregulowanych faktur. Ma to uchronić przedsiębiorców od opóźnień w spłatach lub ich brakiem przez nierzetelnych i nieuczciwych kontrahentów.

Trzecia Droga – Edukacja

Program wyborczy skupia się na edukacji jako inwestycji w przyszłość dzieci, jak i również w zysk w postaci wyższego PKB. PSL i Polska 2050 proponują następujące założenia:

 • Wprowadzenie godzinnej lekcji angielskiego dziennie – od pierwszej klasy.
 • Uczenie kompetencji przyszłości w szkołach, związanych z technologiami.
 • Psycholog i opieka medyczna w każdej szkole. 
 • Zwiększenie autonomii szkół.

Trzecia Droga – Ochrona zdrowia

Założenia programu Trzeciej Drogi obejmują reformę systemu ochrony zdrowia. Dotyczy ona m.in.:

 • Koniec kolejek do lekarzy. Wizyta u lekarza specjalisty powinna odbyć się w ciągu 60 dni, albo według założeń NFZ ma zwrócić pieniądze za prywatną wizytę. 
 • Inwestycja w ten sektor ma wynosić 7% PKB.
 • Dofinansowanie in vitro. 
 • Wprowadzenie nowoczesnego standardu opieki okołoporodowej. 
 • Zagwarantowanie dostępu do asystentów dla osób niepełnosprawnych, bez względu na miejsce zamieszkania.

Trzecia Droga – Rozwiązania socjalne

Trzecia droga jest przeciwnikiem pomocy socjalnej tj. „500+”. Zakładają pomoc rodzinom w sposób systemowy. Obejmuje zmniejszenie podatków, wraz ze wzrostem rodziny. Taka zmiana ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której pracujący rodzice, przynajmniej trójki dzieci, odprowadzają symboliczny podatek dochodowy. 

Trzecia Droga – Kobiety

Postulaty dotyczące kobiet, zawarte w „12 gwarancjach Trzeciej Drogi”:

 • Likwidacja różnic w płacach kobiet i mężczyzn.
 • Cofnięcie przepisów uchwalonych w 2020 roku przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży.
 • Referendum w sprawie aborcji.

Trzecia Droga – Mieszkania

Problem, który aktualnie jest istotny to dostęp do własnego lokum. Założenia, które proponuje PSL i Polska 2050, mające prowadzić do jego rozwiązania, są następujące:

 • Uwolnienie obrotu ziemią w granicach miast.
 • Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, które ma doprowadzić do zmniejszenia ich ceny.
 • Wprowadzenie programu „Akademik za złotówkę”, który pozwoli zmniejszyć koszt studiowania. Umożliwi to również osobom z mniej zamożnych rodzin studiowanie w większych miastach.

Trzecia Droga – Zarobki

Zmiany w aktualnych zarobkach, które są objęte programem wyborczym to:

 • Uwzględnienie podwyżek dla nauczycieli, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby publicznej. Mają one niwelować straty, które wynikają z inflacji.
 • Dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy, aby miała środki do skutecznej ochrony pracowników.

Trzecia Droga – Bezpieczeństwo i polityka zagraniczna

Trzecia Droga gwarantuje pełne wsparcie dla Ukrainy w wojnie w Rosją. Zaznacza jednak, że polskie interesy są istotne. Dlatego proponuje wprowadzenie systemu kaucyjnego w imporcie towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. 

W budowie nowoczesnej armii PSL i Polska 2050 w swoim programie zakłada wydatki w polskich zakładach zbrojeniowych. Mają one wynosić 50% wkładu na jej modernizację. Zakładają oni również zakończenie z partyjniactwem w wojsku. Funkcja dowodzenia armią ma być oddzielona od kierowania resortem Obrony Narodowej. 

Trzecia Droga – Rolnictwo

Założenia dotyczące rolnictwa skupiają się na uwolnieniu potencjału, który tkwi w polskiej wsi i rolnictwie. Uproszczenie systemu aplikowania o dotacje dla gospodarstw ma pomóc w tym procesie. PSL i Polska 2050 obiecują, że kwoty wsparcia w ramach tych działań mają wzrosnąć. Minimalne wsparcie na modernizację ma wynosić 600 tys. zł, a premia dla młodych rolników 300 tys. zł.

Trzecia Droga – Zielona Polska

Założenia, które mogą prowadzić do stworzenia Zielonej Polski:

 • Pozwolenie na kupno prądu z paneli od prywatnych właścicieli farm.
 • Ograniczenie ekspotu nieprzetworzonego drewna poza obszar UE.
 • Wprowadzenie zakazu wycinki drzew w 20% najcenniejszych polskich lasach.
 • Dążenie do zwiększenia powierzchni parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Wahasz się przed udziałem w wyborach? Sprawdź tutaj, jaką moc ma twój głos.