Ukraińcy w Poznaniu tworzą dużą społeczność. Pracują, mieszkają, wychowują dzieci. Możemy ich spotkać niemal w całym mieście i na jego obrzeżach. Obywatele Ukrainy bardzo chwalą sobie poziom życia i możliwości zawodowe. By ułatwić asymilację dopiero przybyłym, Poznań usprawnił usługę oferowaną przez Biuro Poznań Kontakt – infolinię, która udziela informacji dotyczących m.in. komunikacji publicznej, procedury związanej z wyrobieniem numeru PESEL czy przysługujących świadczeń.

Ambasador Ukrainy w Poznaniu

Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak oprowadził ambasadora Ukrainy Andrija Deszczycia po siedzibie Biura Poznań Kontakt. To już jego druga wizyta w mieście.

Ukraińcy w Poznaniu to ważna część społeczności, dlatego podczas spotkania ustalano szczegóły dotyczące powstałej infolinii w języku ukraińskim. Przebiegły również rozmowy o możliwości powstania konsulatu Ukrainy w stolicy Wielkopolski.

– Dziękuję władzom Poznania za inicjatywę i stworzenie tej infolinii – mówi Andrij Deszczycia dla poznan.pl. – Cieszy mnie, że Ukraińcy czują się tu dobrze. Choć nasz język podobny jest do polskiego, to jednak przekazywanie ważnych, często skomplikowanych informacji po ukraińsku będzie dla naszych obywateli dużym ułatwieniem. Dobra współpraca polega na właśnie takich gestach, dzięki którym możemy się wzajemnie lepiej poznać i zrozumieć. Rozważamy możliwość otwarcia kolejnych konsulatów zawodowych w Polsce. Jesteśmy na etapie analiz i rozmów z kandydatami na konsula honorowego. Chcemy znaleźć osobę, która będzie reprezentować Ukraińców na tak wysokim poziomie, jak robił to Witold Horowski. Decyzje zapadną jednak w Kijowie.

Poznańska infolinia w języku ukraińskim

Biuro Poznań Kontakt uruchomiło nową usługę specjalnie dla obywateli Ukrainy. Od 2 marca osoby dzwoniące na poznańską infolinię usłyszą pytanie o wybór języka. W przypadku wyboru ukraińskiego zostaną połączone z ukraińskojęzycznym operatorem. Z usług infolinii można skorzystać dzwoniąc pod numer 61 646 33 44 w godzinach od 7:30 do 20:00.

Usługa jest promowana zarówno na terenie Poznania (m.in. poprzez informacje w komunikacji miejskiej), jak również na stronach internetowych i portalach społecznościowych Ambasady Ukrainy w Warszawie. Z infolinii korzystać mogą nie tylko Ukraińcy w Poznaniu, ale także Ci zamieszkujący gminy powiatu poznańskiego.