Flaga Unii Europejskiej
fot. flickr.com

Rada Unii Europejskiej wydała dokument, w którym zawarła wskazówki odnośnie tego co Polska powinna zrobić w najbliższym czasie. Obok takich propozycji jak ograniczenie nierównego systemu emerytur górniczych i KRUS polecono… podniesienie niektórych stawek VAT.

„Zalecenia Rady UE w sprawie krajowego programu reform Polski na 2015 r.” mówią jasno, że Polska powinna ograniczyć stosowanie obniżonych stawek podatku VAT a jednocześnie poprawić skuteczność działania administracji podatkowej.

Obecnie stawka podstawowa po podwyżce dokonanej przez PO wynosi 23%, natomiast stawki preferencyjne wobec m.in żywności wynoszą 8% i 5%. Jeśli chcielibyśmy dostosować się do „rad” Unii stawki preferencyjne powinny zostać podniesione co odbiłoby się na cenach usług i wielu produktów, w tym również  żywności.