Dziś na konferencji prasowej europosła Marka Jurka, lidera Prawicy Rzeczypospolitej oraz prof. Bogdana Chazana, która odbyła się w Biurze Informacji Parlamentu Europejskiego w Warszawie, ogłoszono deklarację 26 eurodeputowanych, którzy stają w obronie wyrzuconego ze Szpitala im. Św. Rodziny byłego dyrektora.

Wyrażamy najwyższe uznanie profesorowi Bogdanowi Chazanowi, który jako lekarz i kierownik placówki medycznej odmówił udziału w działaniu skierowanym przeciwko życiu dziecka, przywołując klauzulę sumienia. Wyrażamy pełną solidarność z jego postawą oraz najgłębsze ubolewanie z powodu represji administracyjnych, które Profesora dotknęły – możemy przeczytać w deklaracji, którą podpisali, oprócz Marka Jurka, także m.in. Andrzej Duda z PiS, Waldemar Tomaszewski z AWPL, czy Robert Iwaszkiewicz z KNP, a również szereg innych europosłów m.in. z Węgier, Niemiec, Francji, Czech czy Słowacji.

Żaden lekarz nie może być bezpośrednio i pośrednio zmuszany do udziału w zamachach na dzieci oczekujące na urodzenie. Postawa prof. Chazana powinna być przykładem dla wszystkich lekarzy, od których zależy bezpośrednio ratowanie i ochrona życia ludzkiego – podkreślają eurodeputowani w specjalnej deklaracji. Zaznaczają również, iż „do fundamentów cywilizacji europejskiej należy sokratejska wierność sumieniu. Dzięki niej ludzie sumienia przypominają społeczeństwu o obowiązywalności zasad moralnych, nawet jeśli zaprzecza im władza.” – możemy przeczytać w tekście.

W deklaracji możemy również przeczytać, że prawo do życia nie jest zapewniane przez ustawodawstwo większości państw Europy w stosunku do „najbardziej bezbronnych”, tj. dzieci w łonach matek. – Tym większe znaczenie ma indywidualna odpowiedzialność oraz wierność nakazom sumienia osób, w których rękach spoczywa ludzkie życie – zaznaczają europosłowie. Jednocześnie określają prawo do życia jako pierwsze z praw człowieka „bez którego nie jest możliwe korzystanie z wszystkich pozostałych”.

Deklarację oprócz wspomnianych wyżej Marka Jurka (Polska, Prawica Rzeczypospolitej), Andrzeja Dudy (Polska, Prawo i Sprawiedliwość), Waldemara Tomaszewskiego (Litwa, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie) i Roberta Iwaszkiewicza (Polska, Kongres Nowej Prawicy) podpisali także: Bas Belder (Holandia, Polityczna Partia Protestantów), Ryszard Czarnecki (Polska, PiS), Anna Fotyga (Polska, PiS), Arne Gericke (Niemcy, Niemiecka Partia Rodzin), Beata Gosiewska (Polska, PiS), György Hölvényi (Węgry, Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa), Ryszard Legutko (Polska, PiS), Miroslav Mikolášik (Słowacja, Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny), Tunne Kelam (Estonia, Isamaa ja Res Publica Liit), Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg (obaj Polska, PiS), Alojz Peterle (Słowenia, Nowa Słowenia-Chrześcijańska Partia Ludowa), Mirosław Piotrowski (Polska, niezrzeszony), Algirdas Saudargas (Litwa, Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci), Jean-Luc Schaffhauser (Francja, Front Narodowy), Branislav Škripek  (Słowacja, Zwyczajni Ludzie), Michaela Šojdrová (Czechy, Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa), Beatrix Von Storch (Niemcy, Alternatywa dla Niemiec), Kazimierz Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska (oboje Polska, PiS), Anna Záborská (Słowacja, Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny), a także Tomáš Zdechovský (Czechy, Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa).