Zapadła decyzja ws. podjęcia strajku. Pracownicy socjalni są na etapie zbierania deklaracji od poszczególnych ośrodków pomocy społecznej i od pracowników niezrzeszonych.  Niebawem do strajkujących nauczycieli mają dołączyć pracownicy socjalni. Poza kwestią płac, chcą zmian legislacyjnych. Pracownicy w ramach strajku odstąpią od pracy, co może spowodować m.in. opóźnienia w wypłaceniu świadczeń 500 plus.

 

 

Konsekwencje strajku  

W rzeczywistości efekt strajku odczują nie tylko osoby korzystające ze świadczenia 500 plus, lecz także blisko milion rodzin korzystających z innego rodzaju wsparcia pomocy społecznej. Jednak zdaniem pracowników socjalnych, w tej chwili wszystko pozostaje w rękach rządu, który ma jeszcze czas pochylić się nad ich propozycjami. Paweł Maczyński oświadcza, iż Ministerstwu zostały przedstawione wszystkie postulaty oraz oczekiwania zmian legislacyjnych dotyczących sposobów pomagania. Dodaję również, że przez pół roku nie doszło do żadnego spotkania. Dlatego nie pozostaje nam nic innego niż, jak w przypadku nauczycieli, przeprowadzić procedurę strajkową. Maczyński podkreśla, że urzędnicy „chcieliby uniknąć odejścia od pracy, ale jeśli ignorancja ze strony rządu będzie nadal trwała, a pracownicy będą wciąż dostawać sygnały, że są małą grupą zawodową i nic złego się nie stanie jeśli odejdą od podopiecznych, to przeleje to czarę goryczy”. Obecnie wszystko jest w rękach rządu.

Źródło : szczęśliwa.pl

 

Żądania pracowników socjalnych 

Przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej podkreślił, iż w odróżnieniu od strajkujących grup, nie ma wyłącznie postulatu płacowego. Poza kwestią niskiej pensji, dotykają nas problemy takie jak odchodzenie ludzi z zawodu, ale też przemocy dotykającej pracowników socjalnych czy asystentów rodziny w miejscach pracy, dlatego proponujemy konkretny pakiet zmian legislacyjnych, przedstawiliśmy szereg rozwiązań, które zmieniłyby nie tylko nasze warunki pracy, ale też warunki niesienia pomocy. Przewodniczący oświadczył również, iż pracownicy są na etapie zbierania deklaracji od poszczególnych ośrodków pomocy społecznej, a także od pracowników niezrzeszonych. Potwierdził, że „jeśli nic się nie zmieni, strajk planowo będzie miał miejsce w miesiącach wakacyjnych lub na początku roku szkolnego”. Strajk tonie jest protest dotyczący wyłącznie pracowników obsługujących projekt 500 plus, mimo że rząd zapowiedział procentowe zmniejszenie kwoty dotacji na obsługę tego programu.

Źródło : federacja-socjalnych.pl

 

Chodzi o godność 

Nawet jeżeli rząd znajdzie sposób, aby wypłacić pieniądze z pominięciem urzędników, nie zmienia to faktu, że milion polskich rodzin, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, lecz nie korzystają ze świadczeń takich jak 500 plus, pozostanie bez wsparcia. Pracowników socjalnych co roku ubywa, nowi pracownicy nie podejmują pracy w zawodzie, również na stanowiskach asystenta rodziny, czy opiekunów w domach pomocy społecznej, co budzi tylko większą determinację do strajku. Właśnie dlatego jest to również protest o godność.

 

Brak propozycji ze strony Rządu 

Ministerstwo wznowiło z nami dialog, odbyło się jedno, niestety nieefektywne spotkanie w ubiegłym miesiącu, więc czekamy na konkretne propozycje ze strony rządu na rozwiązanie tego sporu. Przewodniczący Federacji podkreślił, że jeśli propozycję się pojawią, pochylą się nad każdą z nich. Liczą się dla nas czyny, a nie słowa bez pokrycia. Każda ze stron w tego rodzaju sporze powinna przedstawić swoje argumenty. Propozycje pracowników socjalnych są znane od dawna, z kolei rząd nie zaproponował nic konkretnego.

 

 

Zobacz również : https://parezja.pl/wyprzedaz-mienia-wojskowego-amw-pozbywa-sie-starego-sprzetu/