Komorowski foto: PIFS (Flickr.com / CC by 2.0)
Komorowski foto: PIFS (Flickr.com / CC by 2.0)

Prezydent Bronisław Komorowski przebywa z wizytą na Ukrainie. Dziś przemawiał w ukraińskim parlamencie. Jego przemowa została nagrodzona owacjami na stojąco, ale głowa państwa polskiego nie ustrzegła się wpadki.

Komorowski chwalił się, że przemawia „jako pierwszy polski prezydent, przed Radą Najwyższą Ukrainy”. Taką informację powieliło wiele mediów. Tymczasem okazuje się, że jest to nieprawda. Wcześniej, bo w roku 1997 w ukraińskim parlamencie przemawiał prezydent Aleksander Kwaśniewski.

W tym miejscu należy przywołać cytaty z Andrzeja Sapkowskiego: Naj­bar­dziej bra­kowało mi two­jego milczenia. Na przyszłość rada. Jeśli chce pan panie prezydencie błysnąć jakimś faktem, to należałoby to wcześniej sprawdzić.