foto: wikimedia.commons.org

Polscy rolnicy będą musieli zapłacić ponad 46 mln euro za przekroczenie w ubiegłym roku unijnego limitu produkcji mleka – poinformowała wczoraj Komisja Europejska.

Obowiązujący system kwot mlecznych w Socjalistycznym Związku Republik Europejskich zwane dalej Unią Europejską ma za zadanie regulować rynek mleka w ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej. Każde państwo członkowskie ma ściśle przypisaną ilość mleka, jaką może wyprodukować. W przypadku przekroczenia ustalonych limitów przez urzędników z Brukseli, nakładana jest kara.

Polska zakończyła rok rozliczeniowy kwot (od kwietnia 2013 roku do 1 marca tego roku) nadwyżką wynoszącą 1,7 proc. przyznanych limitów – to 166 tys. ton więcej, niż przyznana kwota. Nasi producenci będą musieli zapłacić 46,4 mln euro kary, co w przeliczeniu wynosi 27,83 euro za 100 kilogramów mleka wyprodukowanych ponad limit.

na podst. wpolityce.pl