Prezydent Ukrainy wziął udział w uroczystościach w 70. rocznicę kapitulacji Japonii, która zakończyła II wojnę światową. Petro Poroszenko oddał hołd UPA i Armii Czerwonej.

Ukraińcy mężnie walczyli z wrogiem w szeregach Armii Czerwonej, sowieckiej partyzantki i w podziemiu, w regularnych armiach państw koalicji antyhitlerowskiej, we francuskim, słowackim i innych ruchach oporu. Setki tysięcy ukraińskich patriotów walczyło w szeregach Ukraińskiej Powstańczej Armii – brzmi orędzie Poroszenki, które zamieszczono na oficjalnej stronie prezydenta Ukrainy.

Uszanowaniem wielkiego wkładu naszego narodu w zwycięstwo nad nazimem i jego wielkiej ofiarności było uznanie Ukrainy jako współzałożyciela Organizacji Narodów Zjednoczonych – napisał w dalszej części orędzia prezydent Ukrainy. Dodał on jednocześnie, że obecnie ład w Europie i na świecie narusza Rosja.