Istnieją pewne podobieństwa pomiędzy działaniami Hitlera w okresie międzywojennym a Putnia obecnie. Rosja podobnie jak III Rzesza powiększa swoje terytoria kosztem sąsiadów łamiąc umowy międzynarodowe. Jednak warto zauważyć istotne różnice, obecne władze Ukrainy zostały wybrane w sposób niedemokratyczny – poprzez zamach stanu. Uchylono ustawę językową ograniczając w ten sposób prawa 22% mieszkańców kraju do posługiwania się językiem ojczystym.

Ważne jest również to że My Polacy nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w ten konflikt i jest zupełnie inna sytuacja geopolityczna. W 1939 roku Polska była położona pomiędzy dwoma zwaśnionymi obozami III Rzeszą i ZSRR po którejkolwiek stronie by stanęła zawsze front przechodził by przez jej terytorium. Obecnie Polsce zagraża zarówno Rosja Putinowska jak i Ukraina Banderowska która rości sobie prawo do naszego Podkarpacia. Ponieważ nie jesteśmy przez wrogów otoczeni więc możemy twardo z nimi negocjować oraz zaangażować się w rozwiązanie tego konfliktu.

Zaangażowanie się naszej dyplomacji może przynieść znaczne korzyści gospodarcze oraz polityczne. W głodnej kapitału Ukrainie warto zainwestować, jest to ogromna szansa na ekspansję naszych przedsiębiorstw. Szczególnie istotne są inwestycję w dywersyfikację surowców energetycznych. Konflikt w regionie może podnieść koszt obsługi naszego zadłużenia zagranicznego, spowodować ucieczkę zagranicznego kapitału. Natomiast rozwiązanie pokojowe konfliktu można wykorzystać do nawiązania korzystnej współpracy gospodarczej z Ukrainą czy też zwiększyć dywersyfikację dostaw gazu dla Polski.

W takich negocjacjach ważne jest uczciwe ocenienie naszej sytuacji, W konflikt zaangażowani są Rosjanie i Ukraińcy z Majdanu obie strony podjęły działania które spowodowały taki rozwój wydarzeń. Ukraińcy z Majdanu obalili legalnego prezydenta chcą na siłę ukrainizować mniejszość rosyjską i ograniczyły jej prawo do posługiwania się językiem ojczystym. Rosja naruszyła umowę międzynarodowa i zaatakowała swojego sąsiada.

Zamiast wymachiwać Natowską szabelką powinniśmy zaangażować się w działania dyplomatyczne i doprowadzić do zawarcia pokoju pomiędzy dwoma zwaśnionymi narodami. Ponieważ sytuacja jest poważna potrzebna jest bezstronna dyplomacja na najwyższym poziomie, argumenty w stylu „Podpiszcie albo wszyscy zginiecie” nie wchodzą w grę. Trzęsienie się ze strachu również. Podobnie jak obciążanie całą winą za konflikt Rosję. Obie strony powinni zdawać sobie sprawę z tego że umów należy dotrzymywać. Roszczenia terytorialne Majdanu wobec Polski czy pozbawienia prawa do posługiwania się językiem ojczystym to kierunek który prowadzi do wojny. Dlatego obie strony powinny zostać ukarane sankcjami przez wspólnotę międzynarodową i zaproszone do rozmów. Putin na pewno zauważyłby zablokowanie swoich kont w bankach zagranicznych. Tylko żeby to zrobić trzeba mieć odrobinę ODWAGI.