Chociaż trudno o dokładne statystyki, można przypuszczać, że liczba meczetów w Rosji pod koniec tego roku może być porównywana z ilością tych świątyń w muzułmańskich krajach Afryki czy Azji. 

W Federacji Rosyjskiej jest obecnie 7 tysięcy meczetów. W połowie lat 80 było ich zaledwie 100. Oznacza to, że liczba rosyjskich meczetów wzrosła 70 krotnie. Informacją tą podzielił się przewodniczący Rady Muftich Federacji Rosyjskiej Rawil Gajnudtin. – Wielu meczetom towarzyszą szkoły islamskie, biblioteki i ośrodki kultury islamskiej – mówił.

Największy przyrost muzułmanów można zaobserwować na Syberii oraz w największych miastach europejskiej części Rosji. W samej tylko Moskwie według Rosyjskiej Rady Muftich żyje obecnie 2 mln wyznawców Mahometa. – Społeczności muzułmańskie, które stosunkowo niedawno były w stu procentach społecznościami tatarskimi, dziś są mieszkanką Tatarów oraz ludności napływającej z Kaukazu i Azji Centralnej – kończy Gajnudtin.

 

Na podstawie pch24.pl